News
Update date: 2 October 2013
Author: rafal

Spotkania Burmistrza Radlina z mieszkańcami !!!


Już dziś serdecznie zapraszamy na jesienną serię spotkań Burmistrza Radlina z mieszkańcami miasta. Odbędą się one w dniach 18 - 21 listopada. Wśród tematyki spotkań, oprócz spraw bieżących, omówiona zostanie m.in. realizacja wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta, budowa kanalizacji oraz przedstawiona zostanie sytuacja finansowa miasta. Zapraszamy!
18 listopada 2013, godz. 17.00 - Sala OSP Głożyny
19 listopada 2013, godz. 17.00 - Restauracja Fenix, ul. Rydułtowska (Reden)
20 listopada 2013, godz. 17.00 - Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie
21 listopada 2013, godz. 17.00 - Hala Zborna Koksowni "Radlin"


Tematyka spotkań:
- realizacja wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście
- podsumowanie miejskich inwestycji w 2013 roku
- plany budżetowe na rok 2014
- informacja o stanie finansowym miasta
- sprawy bieżące...

ZAPRASZAMY !!!

Search