News
Update date: 26 September 2013
Author: rafal

Historia lokalna na Zamku Piastowskim


„Demontaż urządzeń przemysłowych przez radzieckie władze okupacyjne na ziemi raciborskiej” - kolejny wykład na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Na wykład pod takim tytułem zapraszamy 1 października do Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Prelekcję wygłoszą Ewa Koczwara i Ewa Kuźnik. Początek o godz. 17.00, wstęp wolny.
W ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach odbyło się już 6 spotkań i odczytów nt. historii, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego powiatu raciborskiego. Do udziału w charakterze referentów zaproszono zarówno osoby profesjonalnie zajmujące się historią, jak również historyków-amatorów. Głównym celem projektu finansowanego ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec, jest przełamywanie meandrów historii dawnych niemieckich, a współcześnie polskich ziem, jak również wzmocnienie i aktywne kształtowanie tożsamości regionalnej.

ZAPRASZAMY!

Search