News
Update date: 26 September 2013
Author: rafal

RADLIŃSKIE STOWARZYSZENIA WYSZŁY DO LUDZI...


Rokrocznie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych organizuje Festiwal Organizacji Pozarządowych, jednak w tym roku festiwal przybrał zupełnie inną,nową formę. W dwie niedziele tj. 15 września i 22 września br. na wolnym powietrzu – przy fontannie i na Placu Radlińskich Olimpijczyków czternaście stowarzyszeń działających na terenie Miasta prezentowało swoje stanowiska i dotychczasowe osiągnięcia. Prezentacjom towarzyszyły konkursy, zabawy, muzyka i gwar ludzi odwiedzających poszczególne stanowiska.Panie z Koła Gospodyń Wiejskich odwiedzających częstowały wyśmienitym żurkiem oraz ciastem. Można było wylosować bardzo atrakcyjne nagrody, miło spędzić czas oraz zapoznać się z działaniami poszczególnych stowarzyszeń.

Swoje prezentacje przedstawiły następujące stowarzyszenia: Radlińska Przystań, Koło Gospodyń Wiejskich, Radlińskie Towarzystwo Kulturalne, Szczep harcerski Szarej Lilijki z Głożyn, OSP Biertułtowy, Stowarzyszenie „Tęcza”, Chór im. J. Słowackiego, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, Siatkarski Klub„Górnik Radlin”, Uczniowski Klub Sportowy „Ronin”, Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin”, Klub Gimnastyczny „Radlin”, Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki „TAO”, a pieczę nad wszystkim sprawowały kobiety ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Dziękujemy pięknie za udział w tym przedsięwzięciu, zachęcamy do kolejnych i wszystkim Stowarzyszeniom życzmy wszelkiej pomyślności.

Dodać należy, że projekt pod wspólną nazwą „Bawcie się z nami” sfinansowany został ze środków budżetowych Miasta Radlin, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dziękujemy pracownikom i dyrektorom tych instytucji.


(Foto: M. Kuczera-Rok)

Search