News
Update date: 17 September 2013
Author: rafal

„Wkroczenie Armii Czerwonej na ziemię raciborską oraz represje wobec miejscowej ludności śląskiej”


Wykład pod takim tytułem w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu 17 września 2013 r. wygłosił dr Norbert Mika. W spotkaniu wzięło udział około 200 osób.

Głównym celem projektu finansowanego ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec, jest przełamywanie meandrów historii dawnych niemieckich, a współcześnie polskich ziem, jak również wzmocnienie i aktywne kształtowanie tożsamości regionalnej.
Kolejne spotkanie w ramach historii lokalnej odbędzie się we wtorek, 1 października br., o godz. 17.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a wykład pt. „Demontaż urządzeń przemysłowych przez radzieckie władze okupacyjne na ziemi raciborskiej” wygłoszą Ewa Koczwara i Ewa Kuźnik.

Search