News
Update date: 13 September 2013
Author: rafal

Zamki i pałace ziemi raciborskiej - wernisaż wystawy


Na Zamku Piastowskim czynna jest już wystawa pt. „Zamki i pałace ziemi raciborskiej” przygotowana przez związany z Politechniką Śląską Modulor Group. Ekspozycja prezentuje najciekawsze dokonania w architekturze rezydencjonalnej w naszym regionie. Gościem wernisażu był prof. Jerzy Witeczek, zaangażowany m.in. w odbudowę pałacu w Łubowicach.

W XIX wieku Raciborszczyzna przeżywała rozkwit gospodarczy. Bogacili się wielcy właściciele ziemscy, zarabiający na sprzedaży płodów rolnych dla górnośląskich aglomeracji. Wielu z nich inwestowało nie tylko w zaplecze gospodarcze, ale również okazałe rezydencje, dając zlecenia najlepszym niemieckim architektom tego okresu. Dzięki temu doszło do wielu ciekawych realizacji, m.in. w Krowiarkach, Sławikowie, Rudach czy Krzyżanowicach.

Otwarta właśnie wystawa na Zamku Piastowskim dokumentuje ten ciekawy okres, prezentując archiwalne zdjęcia zamków i pałaców, szkice i opisy. Atrakcją są z pewnością makiety zamku w Tworkowie oraz pałaców w Sławikowie i Krowiarkach. - To profesjonalna ekspozycja, przygotowana z wielką dbałością o każdy szczegół i walor edukacyjno-poznawczy – podkreśla Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dostępna będzie do listopada.
MODULOR GROUP tworzą architekci związani z Politechniką Śląską – Mariusz Mrozek i Patryk Gruszka. Koncept wystawy obejmuje ekspozycję dwóch założeń zamkowych, Racibórz i Tworków, oraz czternastu pałacowych: Chałupki, Czerwięcice, Gorzyce, Łubowice, Krawarz, Krowiarki, Krzyżanowice, Rudnik, Rudy, Sławików, Szonowice, Szylerzowice, Wojnowice i Rzuchów. Zasadniczym elementem ekspozycji są cztery panoramy, z których każda składa się będzie z czterech plansz 100x70 cm. Panoramy to forma prezentacji materiałów autorskich w postaci rysunków (rekonstrukcji) architektonicznych rzutów oraz elewacji najbardziej reprezentacyjnych założeń rezydencjonalnych, opracowanych przez MODULOR GROUP. Modele architektoniczne prezentowanych obiektów wykonane zostały w skali 1:100, 1:200. Materiały ikonograficzne pochodzą ze zbiorów prywatnych, Muzeum w Raciborzu jak również Archiwum Państwowej Służby Ochrony i Konserwacji Zabytków w Katowicach. Dopełnieniem ekspozycji są cztery prostopadłościenne bryły o boku podstawy 70x70 cm i wysokości 200 cm. Każda ściana prostopadłościanu jest ekranem tematycznie związanym z jednym z założeń pałacowych ziemi raciborskiej.

Wernisaż poprzedziły dwie prelekcje. Mariusz Mrozek, autor scenariuszy wystawy, wygłosił referat pt. „Architektura rezydencjonalna na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku”, skupiając się przede wszystkim na ziemi raciborskiej. Grzegorz Wawoczny przedstawił prezentację pt. „Zamki i pałace Raciborszczyzny w archiwalnej ikonografii”. W wernisażu wzięło udział około 80 osób.

Search