News
Update date: 4 September 2013
Author: rafal

Zamki i pałace ziemi raciborskiej


Już 13 września o godz. 18.00 miłośnicy historii i architektury rezydencjonalnej będą się mogli przenieść w świat zamków i pałaców. W domu książęcym Zamku Piastowskiego w Raciborzu zostanie otwarta ekspozycja Zamki i pałace ziemi raciborskiej, przygotowana przez Modulor Group. Złożą się na nią m.in. modele budowli.
Otwarcie wystawy poprzedzi w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego krótka sesja popularno-naukowa. Mariusz Mrozek wygłosi referat pt. „Architektura rezydencjonalna na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku”, skupiając się przede wszystkim na ziemi raciborskiej. Grzegorz Wawoczny przedstawi prezentację pt. „Zamki i pałace Raciborszczyzny w archiwalnej ikonografii”. Potem nastąpi otwarcie ekspozycji.

MODULOR GROUP tworzą architekci związani z Politechniką Śląską - Mariusz Mrozek i Patryk Gruszka. Wystawa na zamku poświęcona zostanie XIX-wiecznym założeniom rezydencjonalnym ziemi raciborskiej. Z uwagi na złożoną problematykę historyczną oraz architektoniczną obejmie tylko obiekty wybrane i najbardziej reprezentatywne, wartościowe historycznie, architektonicznie i kulturowo. – To profesjonalna ekspozycja, przygotowana z wielką dbałością o każdy szczegół i walor edukacyjno-poznawczy - podkreśla Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Koncept wystawy obejmuje ekspozycję dwóch założeń zamkowych, Racibórz i Tworków, oraz czternastu pałacowych: Chałupki, Czerwięcice, Gorzyce, Łubowice, Krawarz, Krowiarki, Krzyżanowice, Rudnik, Rudy, Sławików, Szonowice, Szylerzowice, Wojnowice i Rzuchów. Zasadniczym elementem ekspozycji będą cztery panoramy, z których każda składać się będzie z czterech plansz 100 x 70 cm. Panoramy stanowić będą formę prezentacji materiałów autorskich w postaci rysunków (rekonstrukcji) architektonicznych rzutów oraz elewacji najbardziej reprezentacyjnych założeń rezydencjonalnych, opracowanych przez MODULOR GROUP. Ponadto ekspozycję wzbogacą modele architektoniczne prezentowanych obiektów, wykonane w skali 1:100, 1:200 oraz archiwalne materiały ikonograficzne, pochodzące ze zbiorów prywatnych, Muzeum w Raciborzu jak również Archiwum Państwowej Służby Ochrony i Konserwacji Zabytków w Katowicach. Dopełnieniem ekspozycji wystawy będą cztery prostopadłościenne bryły o boku podstawy 70 x 70 cm i wysokości 200 cm. Każda ściana prostopadłościanu będzie ekranem tematycznie związanym z jednym z założeń pałacowych ziemi raciborskiej.

Przygotowanie wystawy poprzedził staranny dobór obiektów. W przypadku pałacu w Łubowicach, miejsca narodzin i dzieciństwa jednego z najwybitniejszych poetów niemieckiego romantyzmu, Josepha von Eichendorffa, istotne było kryterium kultu miejsca. Podobnie rzecz się ma z pałacem w Krzyżanowicach – z racji mecenatu książąt von Lichnowskich miejscem, w którym gościli znani kompozytorzy, Ludwig van Beethoven oraz Franciszek Liszt. Część zabytków ma unikalne walory architektoniczne. Są to zamkowa kaplica św. Tomasza Becketa w Raciborzu, perła wczesnogotyckiej architektury sakralnej na Śląsku; zamek w Tworkowie w latach 1872-74 przebudowany z inicjatywy hrabiego Karla von Saurma-Jeltsch w duchu neorenesansowym według projektu znanego architekta wrocławskiego, Karla Heidenreicha, współautora założeń pałacowych w Kopicach oraz autora przebudowy pałacu w Pławniowicach; pałac w Sławikowie – obiekt z kręgu tzw. „szkoły schinklowskiej” - nurtu w architekturze rezydencjonalnej łączącego w sobie odrodzenie antyku z rehabilitacją średniowiecza oraz elementami renesansu i baroku, cenny z punktu widzenia architektury miejsca i krajobrazu; pałac w Krowiarkach – gruntownie przebudowany w latach 1852-1877 dzięki staraniom rodziny von Gaschin-Rosenberg, obiekt o niepowtarzalnej architekturze, dobry przykład stylistycznego pluralizmu końca XIX wieku.

Plakat do pobrania TUTAJ

Search