News
Update date: 2 August 2013
Author: rafal

Zagłosuj na Zamek Piastowski w Raciborzu


36 realizacji z 27 gmin rywalizuje w tym roku w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Wśród obiektów jest też Zamek Piastowski w Raciborzu, odnowiony dzięki unijnemu wsparciu przez Powiat Raciborski. Od 1 sierpnia można na zamek oddać głos w głosowaniu internetowym w tym miejscu: http://www.slaskie.pl/npp/?grupa=20&rok=2013&id_menu=15
Głosowanie - jak czytamy na stronie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego - będzie trwało do końca sierpnia. Polega na przyznaniu punktów trzem wybranym inwestycjom. Najpopularniejsza wśród biorących udział w plebiscycie internautów realizacja zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów. Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. Wśród zgłoszonych realizacji są: rynki miejskie, place, skwery i deptaki, tereny rekreacyjne, obiekty usługowe, sportowe, handlowe oraz gastronomiczne. Wszystkie zgłoszenia spełniają warunki formalne konkursu i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny. Wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na werdykt Jury, które przyzna Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbędzie się w podczas tegorocznych Śląskich Dni Architektury.

Pierwsza wzmianka o Raciborzu pochodzi z 1108 r. Wówczas to, jak opisuje w Kronice Gall Anonim, gród raciborski odbili z rąk Morawian wojowie księcia polskiego Bolesława Krzywoustego. Gród stał się siedzibą polskiego kasztelana a potem wnuka Bolesława, Mieszka I, księcia raciborskiego, dzielnicowego władcy Polski. W XIII w. drewniany gród przekształcono w murowany zamek. Rezydowali tu Piastowie górnośląscy, w tym Kazimierz, dziad króla Władysława Łokietka. Po ich wymarciu zamek przeszedł we władanie Przemyślidów opawskich, a w 1521 r. piastowskiego księcia Jana III Dobrego. Po jego śmierci w 1532 r. stał się własnością cesarza. Na mocy kontraktów z monarchą zamek posiadały różne rody możnowładcze, w tym Wazowie polscy. W I połowie XIX w. przeszedł na własność rodziny książąt von Ratibor i był nią do 1945 r.

Z II wojny światowej zamek wyszedł bez szwanku. Jednakże późniejsze zaniedbania sprawiły, iż w 2009 r. pilna stała się odbudowa dawnej siedziby władców Górnego Śląska. W 2009 r. podjął się tego obecny właściciel - Powiat Raciborski, pozyskując na ten cel 5 mln euro unijnej dotacji. Odnowiony zamek to dziś Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej. Rocznie zabytek odwiedza około 30 tys. turystów z całego świata. Jest tu Punkt Informacji Turystycznej działający w ramach Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. Pomieszczenia domu książęcego zajmują liczne ekspozycje. W sali konferencyjnej odbywają się seminaria, koncerty i inne spotkania, w tym o randze ogólnopolskiej. Areną wielu wydarzeń artystycznych, m.in. koncertu światowej sławy tenora Kałudi Kałudowa, była zamkowa scena plenerowa, a dziedziniec był miejscem szeregu imprez takich jak jarmarki, Zamkowa Noc z Duchami czy Noc Czerwonego Kura. Projekt odbudowy zamku był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytetu VI. "Zrównoważony rozwój miast", Działanie 6.1 "Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu". Obecnie, za środki własne, Powiat Raciborski realizuje projekt renowacji kaplicy św. Tomasza Becketa, a w planach jest również dokończenie odbudowy dawnej słodowni i ulokowanie tu Młodzieżowego Domu Kultury.

Polecamy film Zamek w Raciborzu. Historia odbudowy: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=opp0ZSVY5dE

Search