News
Update date: 7 June 2013
Author: rafal

Z audioprzewodnikiem po Zamku i Raciborzu


Punkt Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu ma już nie tylko infokiosk, ale także trzydzieści audioprzewodników z wgranymi wycieczkami po Raciborzu. Dzięki nim można odbyć ciekawą podróż w przeszłość Zamku i Raciborza. Wyzwalanie dźwięku następuje dzięki zdalnej transmisji bezprzewodowej oraz nawigacji GPS, gdy zwiedzający wejdzie w określony wcześniej obszar. Powiat raciborski jako pierwszy udostępnił takie urządzenia turystom odwiedzającym nasze okolice.

Czas zwiedzania około 40 minut. Początek na raciborskim Zamku, przy kaplicy św. Tomasza Becketa. Potem kierunek centrum Raciborza. Lektor powoli, wyraźnie relacjonuje najciekawsze fakty z historii miasta - a to o oblężeniu przez wojska księcia wrocławskiego, wizycie króla Jana III Sobieskiego, czy cesarzowej Elżbiety. Czas opowieści jest dostosowany do niezbyt forsownej marszruty. Wystarczy założyć słuchawki, włączyć urządzenie i dostosować się do poleceń. Skorzystać można z wersji dla dorosłych bądź dzieci. Na razie polskojęzycznych, ale już wkrótce zostanie aktywowana wersja niemiecka. Będą też aktywowane trasy po całym Śląsku.
Trzydzieści audioprzewodników trafiło do Punktu Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w ramach Programu Śląski System Informacji Turystycznej, realizowanego jako Działanie 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Systemy Informacji Turystycznej. Liderem przedsięwzięcia jest Śląska Organizacja Turystyczna, a partnerami Stowarzyszenie Region Beskidy, Górnośląski Związek Metropolitalny, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza, Związek Gmin Jurajskich oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w skład którego wchodzi powiat raciborski. Celem projektu jest utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych, stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie i wydanie oraz dystrybucję bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych. Koszt przedsięwzięcia to 14,53 mln zł. UE przekazała 12,35 mln zł. Resztę dał marszałek województwa śląskiego.

Pieniądze przeznaczono na wyposażenie 34 istniejących i 33 nowopowstałych punktów informacji turystycznej oraz i ich oznakowanie, instalację i uruchomienie 101 infokiosków – interaktywnych punktów informacyjnych, drogowe oznakowanie 193 atrakcji turystycznych województwa śląskiego, opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych w łącznym nakładzie 847 tys. egzemplarzy, rozbudowę portalu www.slaskie.travel, wdrożenie nowych technologii internetowych, w tym platformy społecznościowej, systemu komunikacji SMS, forum, galerii zdjęć, badania opinii, wirtualnych wycieczek oraz wyposażenie punktów informacji turystycznej w GPS i audioprzewodniki.

- Nasz Punkt Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim został wysoko oceniony w oparciu o badania tzw. tajemniczych klientów. Śląska Organizacja Turystyczna dostrzega potencjał Zamku i ziemi raciborskiej. W zeszłym roku mieliśmy ponad 30 tys. zwiedzających w dawnej siedzibie Piastów. Ten rok również nie pozwala nam odpocząć. Pojawia się wiele wycieczek zorganizowanych - przypomina Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Audioprzewodnik można wypożyczyć za kaucją. Pracownicy Punktu Informacji Turystycznej w budynku bramnym przeprowadzą krótki kurs obsługi.

Atrakcje w pobliżu
Katowice
Hotel Diament Spodek Katowice is a three star hotel situated in the Katowice city center. Hotel is an integral part of the most known building in Silesia, namely “Spodek”. Hotel Diament Spodek Katowiceoffers buisness meetings, conferences, events, dance parties.
See more
Search