News
Update date: 5 June 2013
Author: rafal

MUZYKA W STARYM OPACTWIE 2013 - XVIII cykl koncertów


"Kościół zawsze zabiegał o ozdobę i piękno Domu Bożego. Z tej racji wydawał odpowiednie przepisy, dzięki którym mogłaby być zachowana i coraz bardziej ujawniała się godność świętych budowli. Ponadto wiara i pobożność chcrześcijan wiele przyczyniły się do tego, by wzniesione w ciągu wieków świątynie stały się piękniejsze i godniejsze. Również i Papieże obdarzali szczególnymi tytułami wyróżniające się spośród innych kościoły, wśród których od przeszło 100 lat wylicza się tytuł Bazyliki Mniejszej" (dekret Domus Dei 1986r.). Godność tę w 2009 roku otrzymało również rudzkie Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej, co symbolicznie jeszcze bardziej pogłębiło duchowo - kulturową łączność szacowanej cysterskiej świątyni z Rzymem i jego bazylikami większymi, z Janem na Lateranie oraz św. Piotrem - sercem Watykanu na czele.

Tytuł bazyliki to jednak nie tylko godność i przywileje. To również wezwanie do szczególnych zadań oraz obowiązek promieniowania życiem religijnym i duszpasterskim (DDI4). Trudno zaś sobie wyobrazić duszpasterstwo oderwane do kultury. I to kultury wysokiej, bo w tej właśnie dziedzinie obserwuje się do dziś coraz większy deficyt, a w każdą powstałą lukę nachalnie wciskają się produkty masowe, czyli niewiele wymagające od twórców, a jeszcze mniej od odbirców.

Festiwal "Muzyka w starym opactwie" nie zamierza ustępować pola i już po raz 18. w tym roku zaprasza miłośników muzyki organowej (czasem podkreślonej innym akcentem) na koncertowe niedziele od maja do października (raz w miesiącu).

Dbałość o muzykę i śpiew w kościele zdobnym w tytuł bazyliki jest czymś nie tylko naturalnym, ale wręcz nakazanym. Dokument Domus Dei zaleca, by w światyni o tej randze istniała schola kantorów i by w szczególną troską otaczano śpiew zarówno gregoriański, jak i polifoniczny (DD I4b, II8). Przede wszystkim, chodzi oczywiście, o oprawę liturgii, jednak cóż piękniejszego nad uzupełnienie i pogłębienie muzycznych wrażeń duchowo - artystycznych popołudniowym koncertem?

Jeśli dodać do tego, że pierwotnie, jeszcze w starożytności, bazylika oznaczała salę ważnych zgromadzeń, czyli skupiała w sobie najważniejsze sprawy życia publicznego, rudzkie koncerty uzyskają dodatkowy aspekt - jako zgromadzenie ludzi wrażliwych na muzyczne piękno i otwartych na epifanie Boga w dziełach ludzkiego geniuszu i ludzkiej pracy nad pomnażaniem otrzymanych od Niego talentów.

Zespół Klasztorno - Pałacowy w Rudach ma bardzo wiele do zaoferowania miłośnikom świętowania niedzieli po Bożemu. Festiwalowe koncerty mogą stać się godnym tego świętowania uwieńczeniem. Ad majorem Dei gloriam i ku ubogaceniu własnej duszy.


Ks. Prałat Bogdan Kicinger
Organizator koncertów

Wykonawcy tegorocznych koncertów:

23.06.2013 - Brygida Tomala - organy (Babice - Katowice)
21.07.2013 - Marek Froc - organy (Legnica)
25.08.2013 - Stanisław Pielczyk - organy (Raszczyce - Katowice)
22.09.2013 - Mariola Brzoska - organy (Zawada Książęca - Gliwica)
20.10.2013 - Zespół Kameralny Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku (Szwecja): Miriam Žiarna - sopran; Blanka Pavlovičowá - skrzypce; Ratislav Adamko - skrzypce; Zuzana Zahradniková - pozytyw

Koncert odbywać się będą w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach o godzinie 17:00.
O godzinie 16:00 natomiast celebrowana jest Msza Święta.

Festiwal realizowany jest przy wsparciu środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Honorowy patronat

Ordynariusz Diecezji Gliwickiej
JE Ks. Biskup Jan Kopiec

Starosta Raciborski
Adam Hajduk


Patronat medialny: Gliwicki Gość Niedzielny, Diecezjalne Radio "PLUS", Nowiny Raciborskie, Informator Gliwicki.

Search