News
Update date: 5 May 2013
Author: rafal

Eduscience na raciborskim Zamku


Zamek Piastowski w Raciborzu a także pobliski Zespół Szkół Mechanicznych - te dwa miejsca znalazły się w programie wycieczek edukacyjnych organizowanych w ramach projektu Eduscience. Bierze w nim udział 250 polskich szkół.

Celem wycieczek - jak informuje Jan Kalabiński - jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wynikami badań zjawisk zachodzących na Ziemi, przybliżenie metod pracy, aparatury pomiarowej, historii badań oraz znaczenia badań prowadzonych w Polsce dla rozwoju światowej nauki. Podczas nich uczniowie biorą udział w procesie badawczym, przeprowadzają proste, dostosowane do wieku i umiejętności doświadczenia i zadania oraz uczestniczą w ćwiczeniach terenowych. Ważnym aspektem wycieczek jest także możliwość bezpośredniego kontaktu uczniów z naukowcami, którzy na bieżąco odpowiadają na pytania i wyjaśniają wątpliwości. - Celem wycieczek jest rozbudzanie wśród uczestników ciekawości w poznawaniu zjawisk przyrodniczych oraz pokazanie, że w świecie nauki wciąż jest wiele spraw niewyjaśnionych, budzących wątpliwości, które wymagają dalszych studiów i obserwacji. Dlatego też wycieczki te mogą być inspiracją dla uczniów do podjęcia w przyszłości pracy naukowej dotyczącej zagadnień z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych - dodaje Jan Kalabiński, dydaktyk IGF PAN, nauczyciel raciborskiego Mechanika, działacz stowarzyszenia Skala.

Wycieczka EDU 7 - Racibórz. Jakie zagadnienia i miejsca obejmuje trasa? Niepokój w przyrodzie – wstrząsy sejsmiczne. Wyładowania atmosferyczne – przyczyny. Jak to działa – aparatura pomiarowa. Tego wszystkiego uczestnicy projektu dowiedzą się w Raciborzu. Odwiedzają Zamek Piastowski, który posiada swój gabinet doświadczeń i zestaw ciekawej aparatury. Kolejny etap to Obserwatorium Sejsmologiczne Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Chłopskiej. W obserwatorium uczniowie poznają zasady działania aparatury pomiarowej, rodzaje fal sejsmicznych, przyczyny i skutki trzęsień ziemi. W czasie wizyty mają oni także możliwość zwiedzenia ekspozycji używanych w przeszłości urządzeń do pomiarów sejsmicznych oraz wysłuchania historii dokonań prof. Mainki, założyciela obserwatorium. Poza zamkiem i obserwatorium uczniowie odwiedzają także Arboretum Bramy Morawskiej oraz Zespół Szkół Mechanicznych, a w nim bogato wyposażone pracownie przedmiotów elektronicznych, biorą udział w pokazach, dowiadują się, skąd się biorą wyładowania atmosferyczne, a także biorą udział w prezentacji działania transformatora Tesli. Po tej wizycie odwiedzają rezerwat przyrodniczy Łężczok znajdujący się na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

Posiada on bogatą florę i faunę, w szczególności licznie reprezentowane gatunki ptaków.
Mapa polskich miejsc na trasie wycieczek EDUSCIENCE znajduje się pod adresem: http://www.eduscience.pl/strony/wycieczki. Zajęcia prowadzą dydaktycy IGF PAN mgr inż. Wojciech Wojtak i mgr Jan Kalabiński oraz pracownik naukowy Arboretum Bramy Morawskiej mgr Elżbieta Skrzymowska.


Search