News
Update date: 15 March 2013
Author: rafal

Co z Elektrociepłownią Szombierki ?


W murach Elektrociepłowni Bytom odbyły się warsztaty poświęcone wizji rozwoju tego kompleksu przemysłowego na turystycznej i kulturalnej mapie Górnego Śląska oraz znaczeniu jego rewitalizacji dla rozwoju Bytomia.
 We wspólnych pracach udział wzięli eksperci Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ang. European Route of Industrial Heritage – ERIH), przedstawiciele samorządu Bytomia, środowisk naukowych, organizacji turystycznych, Urzędu Marszałkowskiego oraz właściciela obiektu – FORTUM Power and Heat Polska.

Zdaniem uczestniczącego w warsztatach Jerzego Gorzelika, członka Zarządu Województwa Śląskiego o nadaniu elektrociepłowni wartości kulturalnej należy mówić w kontekście rewitalizacji Bytomia. „Musimy mieć świadomość, że miasto z tym problemem nie poradzi sobie samo, nie poradzi sobie samorząd Województwa Śląskiego. To nie problem lokalny“ – argumentował Jerzy Gorzelik. Jego zdaniem należy odpowiednio wykorzystać środki europejskie oraz zaangażować władze centralne.

Według wicemarszałka Mariusza Kleszczewskiego trzeba zastanowić się, jak zaprogramować na lata 2014-2020 dwa unijne programy: Regionalny Program Operacyjny oraz Europejski Fundusz Społeczny, by dać szansę na rozwój tego typu przedsięwzięciom.

Elektrociepłownia Szombierki wybudowana w 1920 roku jest projektem architektów Georga i Emila Zillmannów. Dwa lata temu obiekt przejął fiński kompleks Fortum. W tym roku zostanie zakończona produkcja, która obecnie jest prowadzona okresowo. Od lat 90. obiekt był wykorzystywany także do organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. Blisko miesiąc temu został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Oznacza to między innymi obniżenie kosztów bieżącego utrzymania budynku (zwolnienie z podatku od nieruchomości) oraz – co ważniejsze – powinno to ułatwić ubieganie się o dofinansowanie z różnych źródeł, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Elektrociepłownia Szombierki znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. Decyzją właściciela zwiedzać ją można tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu, np. w czasie Industriady.

www.slaskie.plSearch