News
Update date: 12 March 2013
Author: rafal

Wizyta ekspertów ERIH-a w Województwie Śląskim


W dniach 12-14.03.2013 w Województwie Śląskim odbędzie się wizyta Przewodniczącego oraz członków Zarządu Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ang. European Route of Industrial Heritage – ERIH). Celem wizyty jest odbycie posiedzenia Zarządu ERIH oraz udział w spotkaniach warsztatowych w Bytomiu (13 marca) oraz Częstochowie (14 marca). Będą one poświęcone omówieniu potencjalnych możliwości wykorzystania Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu i Elektrociepłowni Zawodzie w Częstochowie dla potrzeb turystyki, kultury, edukacji, działalności badawczo-rozwojowej i usług komercyjnych.
Wizyta odbywa się na zaproszenie Członka Zarządu Województwa Śląskiego, Jerzego Gorzelika, który podczas zeszłorocznego Walnego Zgromadzenia tego stowarzyszenia zaprosił ekspertów do województwa śląskiego.

Spotkania przygotowane zostały we współpracy z Urzędem Miasta Bytom, spółką Fortum – właścicielem EC Szombierki i Urzędem Miasta Częstochowa.

Elektrociepłownia Szombierki – konferencja i warsztat z ERIH - 13.03.2013
Obiekt jest na Szlaku Zabytków Techniki. Decyzją właściciela zwiedzać go można tylko
w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu np. w czasie INDUSTRIADY.
W czasie poprzednich INDUSTRIAD najwięcej zapytań dotyczyło zazwyczaj właśnie tego obiektu. EC Szombierki jest od 8 lutego 2013 roku wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego. Oznacza to między innymi obniżenie kosztów bieżącego utrzymania budynku (zwolnienie z podatku gruntowego) oraz – co ważniejsze – powinno to ułatwić ubieganie się o dofinansowanie. Właściciel, fiński koncern Fortum deklarował już możliwość przekazania obiektu na rzecz samorządów, zarówno miejskiego, jak i/ lub wojewódzkiego.

Cel wizyty ERIH
Ustalenia z międzynarodowymi ekspertami, jak można racjonalnie wykorzystać bytomski
i częstochowski obiekt. Dlatego samorząd wojewódzki zaprosił do regionu zarząd sieci Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego na czele z jego Przewodniczącym
i wspólnie z UM Bytom / Częstochowa zorganizował warsztaty. Wypracowane na warsztatach rekomendacje przekażemy do wiadomości mediom.
Zaprosiliśmy Zarząd ERIH do Bytomia, a następnie do Częstochowy, aby sprawdzić jak EC Szombierki i Elektrownia Zawodzie są postrzegane przez fachowców, którzy od lat
z powodzeniem zarządzają podobnymi obiektami w Europie. Chcemy skorzystać z ich wiedzy. Wysłuchać na co szczególnie zwracać uwagę, a jakich pułapek unikać. Sam Bytom to przecież niegdyś kwitnące miasto, a teraz niektóre jego dzielnice (Karb) stały się wręcz synonimem degradacji ekonomiczno-społecznej. Nie chcemy żeby podobna sytuacja spotkała EC Szombierki, obiekt unikatowy na skalę świata.

Charakterystyka członków Zarządu ERIH:
W zarządzie ERIH - sieci łączącej ponad 850 obiektów dziedzictwa przemysłowego zasiadają przede wszystkim praktycy, zarządzający dziedzictwem przemysłowym w Europie. Przewodniczący tego Stowarzyszenia jest prof. dr Meinrad Maria GREWENIG, wieloletni dyrektor Huty Völklinger, pierwszego niemieckiego zabytku techniki wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Inni uczestnicy wizyty to prof. Massimo PREITE członek zarządu TICCIH, uczestniczył jako ekspert UNESCO przy ocenie wniosku Bassin Minier NPdC, Randi BÅRTVEDT - sekretarz sekcji hydroelektrycznej TICCIH, wiceprzewodnicząca ICOMOS Norwegia 2006-2010, Hildebrand de BOER dyrektor Holland Route, ekspert Europa Nostra, ICOMOS, TICCIH, dr Wolfgang EBERT Członek TICCIH , konsultant m.in. Emscher Park, szlaku Zagłębia Ruhry oraz szlaku w Hudson USA, Rainer KLENNER- ekspert w Min. Budownictwa i Transportu PNW, odpowiedzialny za kulturę industrialną w landzie Północnej Nadrenii-Westfalii, John RODGER architekt i urbanista, wieloletni dyrektor odpowiedzialny za wpisanie na listę UNESCO projektu Blaenavon Industrial Landscape w Walii, Jonathan LLOYD - wieloletni koordynator Ironbridge Gorge World Heritage Site (UNESCO), aktywny członek UK Local Authority World Heritage Forum, założyciel ERIH. Województwo Śląskie w Zarządzie ERIH reprezentuje dr Adam HAJDUGA – wieloletni koordynator projektu Szlaku Zabytków Techniki i jego Święta INDUSTRIADY, z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 

Search