News
Update date: 5 February 2013
Author: rafal

Ciekawostki związane z dawnym więzieniem na Zamku w Raciborzu


Rocznik raciborski informuje w lapidarnej wzmiance, iż „roku pańskiego 1475, wkrótce po rozstaniu się monarchów przybył do Raciborza król Węgier. Tam na Zamku pozostał kilka dni i wrzucił do więzienia księcia gliwickiego”.

Opis Zamku z datowanego na 1595 r. urbarzu raciborskiego: Otoczony jest [Zamek] niskim murem, który jednak od strony Odry znikł. Przy wejściu jest budynek bramny i drewniana izdebka, a obok stare wejście do Zamku. Zaraz opodal stoi kościół z ubieralnią [zakrystią], która grozi jednak zawaleniem, pod nią izby i strych. Pod kościołem jest sklepione pomieszczenie i więzienie...

Program Święta Służby Więziennej, Zamek Piastowski w Raciborzu, 14 lutego, godz. 11.00

11.00 - 11.30
rozpoczęcie uroczystości, przywitanie gości przed Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach, wprowadzenie do uroczystości
11.30 - 12.10 wręczenie odznaczeń resortowych i awansów służbowych
12.10 - 12.30 przemówienia okolicznościowe
12.30 - 12.45 występ Zespołu Pieśni i Tańca Pilsko
12.45 - wystąpienie dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim
12.55 - otwarcie Izby Tradycji Śląskiej Służby Więziennej na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Dodatkowe informacje

Rzecznik prasowy OISW Katowice, mjr Justyna Bednarek, tel. 662 653 555, 32 208 45 24, rzecznik.katowice@sw.gov.pl


Search