News
Update date: 9 November 2012
Author: rafal

Debata o młodzieży odbyła się na Zamku


9 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się debata o młodzieży, na którą zaprosił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego Leonard Malcharczyk. Temat poruszony podczas spotkania brzmiał: „Zostanę w powiecie raciborskim pod warunkiem, że...”.
Debata nawiązywała do niedawnego posiedzenia komisji, na którym prof. Romuald Jończy z Wrocławia omówił problem kryzysu demograficznego w naszym regionie. Tym razem radni a także zaproszeni samorządowcy z ościennych gmin i szefowie firm mogli usłyszeć od młodzieży, co mogłoby ich skłonić do pozostania w powiecie raciborskim i jakie są jej oczekiwania wobec władz po zakończeniu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. W debacie wzięło udział około 100 osób. W galerii FOTO.

Search