News
Update date: 18 October 2012
Author: rafal

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007 – 2012


18 października 2012 r. w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyło się szkolenie nt. Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów w ramach dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów POWT RCZ – RP 2007 – 2013: podstawowe informacje o Funduszu Mikroprojektów i Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 i zasadach składania wniosków o dofinansowanie.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali przykłady zrealizowanych mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w okresie od 04/2008 do 08/2012.
Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu. W szkoleniu wzięły udział 52 osoby.


Search