News
Update date: 9 September 2012
Author: rafal

Trzecie urodziny Dobra Ojczyzny


11 września o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Domu Książęcego Zamku Piastowskiego w Raciborzu rozpocznie się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Dobro Ojczyzny, podsumowujące trzy pierwsze lata działalności tej organizacji.
Zainteresowanym redakcjom podajemy program:

1. Otwarcie spotkania i powitanie gości;
2. Podsumowanie dotychczasowej działalności – prezes Józef Sadowski,
3. Sprawy organizacyjne:
- poszerzenia Rady Programowej Stowarzyszenia o przedstawicieli innych organizacji prawicowo – patriotycznych;
- propozycja utworzenia Fundacji „Dobro Ojczyzny” – powołanie grupy inicjatywnej – wiceprezes Józef Kastelik;
4. Wystąpienia zaproszonych gości;
5. Dyskusja;
6. Wolne wnioski;
7. Zwiedzanie Zamku.
 

 

Search