News
Update date: 1 August 2012
Author: rafal

XXVIII Jesień Poetycka w Sławkowie


Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego nigdzie nie prezentowanego utworu w formie pliku tekstowego. Utwór należy opatrzyć godłem (nie graficznym). Rozwiązanie godła (imię, nazwisko, adres oraz wiek autora) należy załączyć w osobnym pliku tekstowym. Przesłanie więcej niż jednego wiersza przez tego samego autora podpisującego wiersze różnymi godłami dyskwalifikuje z udziału w konkursie.

Prace prosimy przesyłać do 10 września 2012r. na adres mailowy:
jesienpoetycka@wp.pl


Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja utworów odbędzie się 25 października 2012r. o godzinie 17:00 w Sali Widowiskowej MOK w Sławkowie, ul. Młyńska 14.

W przypadku nieobecności podczas wręczania, nagrody przechodzą na własność organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania wszystkich nadesłanych utworów w prasie regionalnej oraz okolicznościowym tomiku bez honorariów autorskich.


Search