News
Update date: 5 July 2012
Author: rafal

Wybierz imię dla małego żubra


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do udziału w konkursie na imię dla żubra, który urodził się w Pokazowej Zagrodzie Żubrów 16 czerwca tego roku. Jego mamą jest piętnastoletnia PLISTA, a tatą czternastoletni PLAWIANT.
Imię musi być „męskie” i rozpoczynać się od liter PL, zgodnie z oznaczeniem pszczyńskiej linii hodowlanej której założycielami są PLANTA i PLEBEJER.
Pomysły można przesyłać drogą listowną lub mailową: „Głos Pszczyński”, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna; glos@pszczyna.info.pl lub Pokazowa Zagroda Żubrów, ul. Żorska 5, 43-200 Pszczyna; zagroda@pszczyna.info.pl.

Każda osoba może przesłać tylko jedną propozycję wraz z danymi osobowymi oraz numerem telefonu kontaktowego. W przypadku, kiedy imiona się powtórzą, o zakwalifikowaniu jednego z nich do konkursu zdecyduje losowanie. Oceny nadesłanych propozycji oraz wyboru najciekawszego i najbardziej oryginalnego imienia dokona jury w składzie: Burmistrz Pszczyny – Dariusz Skrobol, prof. Wanda Olech-Piasecka – prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, Mieczysław Hławiczka - lekarz weterynarii, Jacek Patyk - prezes Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Grzegorz Czembor - dyrektor Pokazowej Zagrody Żubrów oraz Jacek Gałuszka – redaktor naczelny „Głosu Pszczyńskiego”.

Czas na zgłaszanie propozycji mija 31 lipca 2012 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 sierpnia 2012 r.

źródło: www.pszczyna.pl


Search