News
Update date: 21 May 2012
Author: rafal

Zamkowe zawody krótkofalowców


Raciborski Klub Krótkofalowców SP9KJU wziął w sobotę 19 maja 2012 r. udział w zawodach zamkowych. Amatorskie radiostacje nadawały wczoraj z zamków w całej Polsce. W Raciborzu stanowisko znajdowało się przed kaplicą św. Tomasza.

 
- Koledzy, którzy łączą się z nami, zbierają punkty do międzynarodowego dyplomu zamkowego World Castle Awards. Dyplom ma kilka klas, zależnych od liczby zamków potwierdzonych przez radiostację - mówi Hubert, raciborski krótkofalowiec. – Chcieliśmy podczas zawodów uaktywnić Zamek w Raciborzu, bo widać, że bardzo dużo się tu zmienia, odbudowuje i remontuje. To taka forma reklamy wśród braci krótkofalarskiej - dodaje.

Zawody trwały dwie godziny. Rozpoczęły się po 16.00. Kwadrans po 17.00 Hubert nawiązał łączność z trzema zamkami. Łączność odbywała się na falach krótkich 80 m., za pomocą anteny G5RV, która dopasowuje się do pięciu amatorskich pasm krótkofalarskich. Po zawodach krótkofalowcy w polskich zamkach łączyli się za pomocą telegrafu, nadając informacje alfabetem Morse'a.
 

Search