News
Update date: 14 May 2012
Author: rafal

Zabytki województwa śląskiego w obiektywie!


Rusza kolejna XVI edycja międzynarodowego konkursu Experience pt. Zabytki regionu w Twoim obiektywie.
Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie zabytków. Konkurs ma inspirować młodych ludzi do odkrywania i poznawania regionu, ma wpływać na zrozumienie potrzeby ochrony dziedzictwa i zachowania go dla przyszłych pokoleń. Pozwoli dostrzec i utrwalić urok województwa śląskiego.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz szkół o profilu artystycznym.

Uczestnictwo w nim ma wzmocnić świadomość własnych korzeni konieczną do poznania i rozumienia odmiennych kultur, rozwinąć techniki poznania oparte na spontaniczności, osobistym zaangażowaniu uczestników wyzwalające w uczniach kreatywność oraz swobodę wyrażania się. Konkurs daje także możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie promującym wielonarodowe dziedzictwo kulturowe.

Organizatorem konkursu jest Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 maja br. na adres poczta@scdk.pl, a termin składania prac upływa 15 czerwca br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach www.scdk.pl

źródło: www.slaskie.pl

Search