News
Update date: 11 May 2012
Author: rafal

Industrialne dziedzictwo bez granic


Zacieśnienie współpracy w zakresie badań naukowych, działań z zakresu kultury i promocji to tylko niektóre z punktów porozumienia o współpracy pomiędzy Kopalnią Guido w Zabrzu, a europejskimi zabytkowymi obiektami górnictwa węglowego.
Dokument podpisano przy okazji IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Innowacyjność w zarządzaniu obiektami dziedzictwa przemysłowego dla turystyki", która odbywa się w Zabrzu w dniach 10-11 maja br.
Sygnatariuszami porozumienia, obok Kopalni Guido, byli przedstawiciele Centre Historique Minier z Francji, Deutches Bergbau-Museum w Niemczech, National Coal Mining Museum w Anglii, Le Bois du Cazier w Belgii i Centro Italiano della Cultura del Carbone z Włoch. Porozumienie zakłada wzmocnienie współpracy między obiektami w zakresie kilku obszarów: wymiany badań naukowych i wiedzy, wymiany działań kulturalnych, wymiany praktyk zawodowych oraz współpracy w zakresie turystyki, marketingu i komunikacji.

W trakcie IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Innowacyjność w zarządzaniu obiektami dziedzictwa przemysłowego dla turystyki" odbędą się również Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, do udziału w których zaproszono przedstawicieli instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego, m.in.: kopalń, szlaków turystyki poprzemysłowej, podziemnych szlaków turystycznych, fortyfikacji, miast i regionów, nie tylko z kraju ale i zagranicy. Targi odbywać się będą w dniach 11-12 maja br.

Search