News
Update date: 28 February 2012
Author: rafal

Kałkan i karabela na Zamku Piastowskim w Raciborzu


Na Zamku Piastowskim w Raciborzu można już nie tylko przymierzyć 15-kg husarską zbroję pocztowego z XVI-XVII wieku, w której skład wchodzą: szyszak husarski, obojczyk, naramienniki, napierśnik (kirys), karwasze oraz szata (żupan), czy zobaczyć kobiecy strój mieszczański lub zbroję sir George Clifforda. Z końcem lutego zbiory wzbogaciły się o karabelę, czyli lekką i ozdobną szablę szlachty polskiej, jako dodatek do wspomnianej zbroi husarskiej, oraz kałkan - lekką, okrągłą, silnie wypukłą tarczę, typową dla krajów wschodnich, takich jakich Persja bądź Turcja.

 
Dodajmy, że z wszystkimi eksponatami można sobie zrobić zdjęcie. Wszystkie zbroje, w tym wzmiankowana zbroja sir George Clifforda zostały wykonane przez raciborskiego płatnerza, Roberta Stefanowskiego. Zbroję Lorda Clifforda można podziwiać jeszcze do końca marca 2012 r.

 

Search