News
Update date: 15 February 2012
Author: rafal

Spotkanie ze sztucznym sercem na Zamku Piastowskim w Raciborzu


Prezentacja sztucznego serca a także interesujące prelekcje - Starostwo Powiatowe oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Podaj rękę zapraszają, 24 lutego, na raciborski zamek na forum medyczne, które będzie tłumaczone na język migowy. TRANSPLANTACJA, JESTEM NA TAK - podziel się swoją decyzją - z takiego założenia wychodzą organizatorzy przedsięwzięcia pod nazwą "Spotkanie ze sztucznym sercem na Zamku". Honorowy patronat nad imprezą objął starosta raciborski Adam Hajduk. Nie ma nic cenniejszego - jak przekonują organizatorzy - niż ludzkie życie, dlatego warto promować transplantacje. Na podstawie spotkań z młodzieżą okazało się, że istnieje duża potrzeba podnoszenia świadomości ludzi młodych i nie tylko. Jesteśmy przekonani, że warto oddawać organy potrzebne chorym, dla których przeszczep jest ostatnią szansą na drugie życie.
 
W grudniu i styczniu, w ramach pierwszego etapu programu, odbyły się już trzy spotkania z młodzieżą klas czwartych - w Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Zawodowych oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedstawiono jej wiedzę na temat trudnych wyborów przed jakimi przychodzi nam stawać. Młodzież podeszła do trudnego tematu, jakim jest transplantacja oraz donacja organów z dużym zainteresowaniem. Dostarczono jej wiele istotnych informacji pozwalających na świadome określenie postawy oraz świadomego wyboru AKCEPTACJI lub SPRZECIWU wobec deklaracji OŚWIADCZENIA WOLI. Podczas spotkań z młodzieżą zadawano dziesiątki bardzo istotnych pytań, pobrano setki OŚWIADCZEŃ WOLI dla siebie, oraz swoich przyjaciół, co świadczy o dużej akceptacji poruszanego tematu.

Teraz Stowarzyszenie "Podaj Rękę", Starostwo Powiatowe oraz działający w starostwie Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych chcą dotrzeć z wiedzą do osób starszych. Stąd pomysł zorganizowania na zamku specjalnego forum pod hasłem Spotkanie ze sztucznym sercem na Zamku.

Program:
13.00
- Przywitanie przybyłych gości - Krystian Pilszak i Jerzy Wiśniewski - Stowarzyszenie na Rzecz Integracji "Podaj Rękę"
13.05 - Otwarcie Forum i słowo wstępne - Adam Hajduk, starosta raciborski
13.10 - Wykład dra Zbigniewa Nawrata, dyrektora Naukowego Instytutu Protez Serca, kierownika Pracowni Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
14.00 - Prezentacja sztucznego serca
14.45 - Zakończenie

Całość zostanie przemigana w języku migowym przez Irenę Białuską.
 

Search