News
Update date: 14 February 2012
Author: rafal

Industriada 2012 - kolejny etap przygotowańWojewództwo Śląskie ogłosiło przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby kampanii promocyjnej Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2012. W tym roku to wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 30 czerwca.

Tu można pobrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.


Search