News
Update date: 14 January 2012
Author: rafal

Zimowy Puchar Radia ZET w Beskidzkiej 5


21. stycznia zapraszamy na stok Juliany Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego na pierwszą imprezę z cyklu "Zimowy Puchar Radia ZET w Beskidzkiej 5".

Kolejne imprezy odbędą się w Ustroniu, Wiśle, Brennej oraz Istebnej.

WIELKI FINAŁ w Szczyrku u podnóża Skrzycznego, przy hotelu META - 3. marca 2012.
Regulamin slalomu rodzinnego rozgrywanego w ramach imprezy „Zimowy Puchar Radia ZET w Beskidzkiej 5”
Szczyrk 21.01.2012
1. Organizator
Organizatorem slalomu rodzinnego w dniu 21. stycznia 2012 rozgrywanego w ramach imprezy „Zimowy Puchar Radia ZET w Beskidzkiej 5” jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku oraz Szczyrkowski Ośrodek Narciarski.
2. Termin i miejsce zawodów
21. stycznia 2012r., stok Juliany – Szczyrkowski Ośrodek Narciarski.
3. Konkurencje
W ramach zawodów zostanie przeprowadzony slalom rodzinny, w którym udział wezmą drużyny składające się z 2 zawodników (po 1 przejeździe każdy uczestnik).
4. Program zawodów
9.00-10.30 – zapisy do slalomu rodzinnego
11.00-14.00 – slalom rodzinny
Biuro zawodów znajdować się będzie na miejscu na stoku Juliany Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego.
5. Uczestnicy
Uczestnikami zawodów narciarskich są 2-osobowe drużyny rodzinne, składające się z 2 zawodników:
- osoby dorosłej
- dziecka do 18 roku życia.
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze zawodów w dniu imprezy od godz. 9.00.
BRAK opłaty wpisowej – udział w imprezie jest bezpłatny.
7. Sposób rozgrywania konkurencji
Slalom rodzinny - dwa przejazdy, po jednym każdego zawodnika ze zgłoszonej drużyny.
W przypadku upadku zawodnik może kontynuować przejazd, jeśli nie jest to związane z zapinaniem obu nart.
Wypadnięcie z trasy eliminuje zawodnika.
8. Nagrody
Do ogólnej klasyfikacji liczy się sumę przejazdów członków zgłoszonej drużyny.
Dla trzech pierwszych drużyn, które zdobędą najlepsze czasy, Organizator przewidział nagrody.
Specjalne upominki otrzymają również najmłodszy i najstarszy zawodnik biorący udział w zawodach.
9. Sprawy organizacyjne
Numery startowe przydzielane są według kolejności zgłoszeń uczestników.
Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, dlatego zalecane jest ubezpieczenie NW.
Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach narciarskich.
Każdy uczestnik zawodów, decydując się na udział w slalomie, równocześnie oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do startu w zawodach narciarskich.
Odwołania przyjmuje Organizator zawodów w dniu imprezy, do 15 minut od zakończenia zawodów.
Interpretacja oraz zmiany regulaminu przysługują Organizatorowi.

Search