News
Update date: 14 September 2011
Author: rafal

Międzynarodowa Konferencja naukowa w CMP


 Międzynarodowa Konferencja naukowa w CMP Na przestrzeni stuleci na wskutek zmian klimatycznych, niedbałości ludzkiej, czy ataków terrorystycznych dochodziło do tragicznych wydarzeń, które na trwałe odcisnęły piętno na historii świata i cywilizacji. Pragnąc upamiętnić te tragiczne karty w dziejach i oddać hołd ich ofiarom, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach zorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukową, zatytułowaną: „Katastrofy, które zmieniły Polskę i świat”. Konferencja odbyła się 9 września 2011 roku. Data obrad nie była przypadkowa. Na bieżący rok bowiem przypadła 10 rocznica ataku terrorystycznego na World Trade Center, 25 rocznica wybuchu elektrowni w Czarnobylu oraz 40 rocznica pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach.
Z okazji konferencji Centralne Muzeum Pożarnictwa miało okazję gościć wielu wybitnych znawców tematyki, zasłużonych strażaków, uznanych profesorów oraz przedstawicieli życia publicznego. Zaszczycili nas swą obecnością m.in.: Pani Maria Nowak – posłanka na sejm RP i przedstawicielka PiS; dr Jan Rzymełka – poseł na sejm RP, reprezentujący PO; nadbrygadier Janusz Skulich – zastępca Komendanta Głównego PSP; Pan Andrzej Szczeponek – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego; Pan Edward Lasok – Prezydent Miasta Mysłowice; Komendanci Wojewódzkich PSP; Reprezentanci Jednostek Centralnych PSP i wiele innych osobistości.
Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego. Patronat medialny: TVP Katowice, Telewizja Mysłowice, Polskie Radio Katowice, Gazeta „Co tydzień”, Czasopismo – magazyn „W akcji” i „Na ratunek”, a także portale internetowe: Mysłowice24.pl, Mysłowice.pl oraz Mysłowiczanin.pl.
Pisemne gratulacje oraz pozdrowienia z okazji organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Katastrofy, które zmieniły Polskę i świat” przesłali Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Wicepremier Rządu RP Pan Waldemar Pawlak, Szef Kancelarii Prezydenta RP Pan Jacek Michałowski oraz Marszałek woj. śląskiego Pan Adam Matusiewicz.
W czasie długich i owocnych obrad zaprezentowane zostały referaty, których autorzy ukazali słuchaczom najtragiczniejsze w historii świata i Polski katastrofy, analizując ich genezę, przebieg akcji ratowniczej, skutki społeczne i ocenę. Wielokrotnie prelegenci będąc świadkami tragicznych wydarzeń przedstawiali swoje własne wrażenia z miejsca katastrof, co pozwoliło słuchaczom spojrzeć na katastrofy z nieznanej dotąd perspektywy. Zdecydowana większość wystąpień poparta została solidnie przygotowanymi materiałami multimedialnymi.
Jako pierwszy wystąpił Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa - st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Bareła, który przywitał zgromadzonych gości, otworzył obrady, a następnie bazując na własnych doświadczeniach, zaprezentował referat zatytułowany „Wybuch gazu w warszawskiej Rotundzie 1979”. Kolejnym referentem był nadbryg. dr Ryszard Grosset, który ukazał szczegóły ataku terrorystycznego na WTC z 2001 roku. Następnie prof. Zygmunt Wodniczka przedstawił referat zatytułowany: „Wielka ucieczka ludności śląskiej w wyniku działań wojennych”. Prof. Janusz Rybiński przedstawił ogrom tragedii, jakie ze sobą przyniósł do USA huragan Katrina w 2005 roku. Nadbryg. Janusz Skulich podzielił się ze słuchaczami swoimi wrażeniami z akcji ratunkowej, jaka miała miejsce przy okazji zawalenia się hali targowej w Chorzowie w 2006 roku. Kolejnym referentem był gość z Ukrainy, płk Anatol Poluszkiewicz, który przedstawił historię wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu. Następnie wystąpił Pan Michał Kobiela, prezentując zgromadzonym gościom zarys tragedii w Czechowicach-Dziedzicach. Dodatkowo zaprezentowany został film dokumentalny, ukazujący akcję ratowniczo-gaśniczą w rafinerii. Kolejnym referentem był mł. bryg. mgr inż. Mariusz Feltynowski z wystąpieniem zatytułowanym: „Doświadczenia PSP z udziału w międzynarodowych akcjach ratowniczych i humanitarnych”. Następnie st. bryg. mgr inż. Marek Komorowski przedstawił szczegóły trzęsienia ziemi na Haiti w 2010 roku, a st. kpt. mgr inż. Andrzej Fischer, przedstawił zasięg i tragiczne skutki powodzi z 2010 roku dla południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, oraz dla powiatów zgorzeleckiego i lubańskiego. Temat tejże powodzi kontynuował mł. bryg. mgr inż. Paweł Dyba opowiadając zasięgu tej tragedii w województwie małopolskim. Następnie mgr inż. Wojciech Rudy oraz st. kpt. mgr inż. Rafał Porowski szczegółowo zanalizowali awarię przemysłową w Flixborough. Idealnym zwieńczeniem i właściwym podsumowaniem obrad było wystąpienie bryg. mgr inż. Grzegorza Matczyńskiego, który zaprezentował zgromadzonym gościom historię pomników poświęconych strażakom poległym w akcji.
Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy przygotowanej przez pracowników CMP pod tym samym tytułem, w ramach której zostały zaprezentowane materiały fotograficzne i eksponaty związane z takimi tragicznymi wydarzeniami jak: wybuch gazu w warszawskiej rotundzie, atak na WTC, pożar w Czechowicach-Dziedzicach, wybuch elektrowni w Czarnobylu, czy powódź tysiąclecia.
Ilość gości i wartość merytoryczna zaprezentowanych referatów potwierdza, jak istotnym w dzisiejszym świecie jest temat katastrof, sposób usuwania ich skutków oraz organizacja i wyposażenie struktur ratowniczych. Miejmy nadzieję, że konferencja, jaka odbyła się w 9 września 2011 roku w Centralnym Muzeum Pożarnictwa zapoczątkuje pewien cykl i na trwałe zagości w kalendarzu imprez o charakterze naukowym. W najbliższej przyszłości Centralne Muzeum Pożarnictwa planuje wydać materiały pokonferencyjne w formie publikacji naukowej.

Search