News
Update date: 29 July 2011
Author: rafal

Zobaczcie logo Programu Rewitalizacji Nikiszowca


Jest już logo Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca. Znak powstał na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej autorstwa Anny Spyra (uczennica Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego).
Znak ten będzie towarzyszył kolejnym pozytywnym zmianom w Nikiszowcu. Trwają obecnie prace nad finalizacją programu rewitalizacji. Zakończono badania ankietowe, będące elementem aktualizowanej Mapy zasobów i potrzeb lokalnych. Trwa analiza materiału badawczego.

Search