News
Update date: 25 March 2011
Author: rafal

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego


Wsparcie dotyczy zadań o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, których realizacja potrwa w okresie od 16 maja do 30 listopada 2011. Konkurs skierowany jest do podmiotów statutowo działających w obszarze krajoznawstwa i turystykiNa realizację konkursu Zarząd Województwa przeznaczył 500 000 zł. Dofinansowaniem objęte zostaną m.in.:
• organizacja imprez odbywających się w ramach wydarzenia pn. „INDUSTRIADA - Święto Szlaku Zabytków Techniki”, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2011 r.;
• wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych;
• organizacja konkursów i imprez o tematyce turystycznej.

Dofinansowanie imprez tworzących i uatrakcyjniających program II edycji Święta Szlaku Zabytków Techniki - INDUSTRIADY 2011 - traktowane będzie w konkursie jako zadanie priorytetowe.

Przy wyborze ofert pod uwagę będą brane m.in. zasięg projektu, oddźwięk społeczny, wysokość środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł, liczba uczestników oraz doświadczenie organizatora i posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne dla realizacji zadania.

Oferty należy składać do 15 kwietnia 2011.
Więcej informacji: http://bip.slaskie.pl/index.php?jezyk=&grupa=36&id=401&id_menu=100

Search