News
Update date: 11 February 2011
Author: rafal

Szybowskaz w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu


11 lutego (piątek) o godzinie 17:00 zapraszamy do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na pokaz filmu dokumentalnego „Przemilczana tragedia”, przygotowanego przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. To okazja by poznać losy Górnoślązaków, którzy po wkroczeniu wojsk radzieckich i aparatu komunistycznego zesłani zostali do katorżniczych prac w kopalniach w głębi ZSRR. Wielu z nich na Śląsk już nie wróciło.
Z końcem stycznia 1945 r. wyzwolony zostało krę przemysłowy, a wkrótce potem cały Górny Śląsk. Błyskawiczna ofensywa styczniowa Armii Czerwonej zaskoczyła zupełnie hitlerowców i spowodowała ich paniczną ucieczkę. Ludność Śląska witająca żołnierzy Armii Czerwonej czytała na murach miast i osiedli pierwsze obwieszczenia władzy ludowej[…]. Górny Śląsk został wyzwolony.Górny Śląsk, red. K. Popiołek i in., Poznań 1959, s. 308.

Mityzacja „wyzwolenia” i „powrotu Śląska do macierzy” przez wiele lat wpajana była w szkołach, przemawiała z kart książek i wspominana była przy okazji kolejnych rocznic wkroczenia wojsk radzieckich na Śląsk. Propagandowa mgła szczelnie przykrywała prawdziwe wydarzenia, które były następstwem wkroczenia wojsk radzieckich. Informacje na temat pijackich burd, grabieży mienia prywatnego, demontażu urządzeń (i często całych zakładów) oraz wywózki Ślązaków na wschód długo i przede wszystkim skutecznie były zacierane. Dopiero po latach dowiedzieliśmy się, jak naprawdę wyglądały pierwsze dni po zajęciu Górnego Śląska. Jaka tragedia miała tu miejsce – przemilczana tragedia…
Tragiczne wydarzenia z początku 1945 roku i pamięć od nich od lat pielęgnowane są w Zabrzu, a w ścianie gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego wmurowana została upamiętniająca tablica. Ofiary i bohaterów górnośląskiej tragedii uhonorował w tym roku także Sejmik Województwa Śląskiego wydaniem specjalnej uchwały. Także i my chcemy w skromny sposób uczcić tamte czasy i wydarzenia podczas najbliższego spotkania DKFŚ Szybowskaz.

Udział w spotkaniu weźmie także Zbigniew Gołasz, historyk z Muzeum Miejskiego w Zabrzu, który uczestnikom spotkania przybliży realia pierwszych dni po wkroczeniu wojsk radzieckich na Śląsk. Liczymy także, że w spotkaniu wezmą udział członkowie stowarzyszeń związanych z upamiętnianiem tragedii górnośląskiej 1945 roku.

Wstęp wolny.

Search