News
Update date: 29 April 2020
Author: Natalia ŚOT

Rusza Śląski Pakiet dla Turystyki


Rusza "Śląski Pakiet dla Turystyki". Program zakłada wsparcie branży turystycznej w 5 filarach: kampanie społeczne, wsparcie wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej dzieci i młodzieży, wsparcie i rozwój marek turystycznych oraz rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej. Wartość pakietu to 3,5 mln złotych. Koordynatorem jest Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląska Organizacja Turystyczna.

„Śląski Pakiet dla Turystyki” to program o wartości 3,5 mln zł, który składa się z 5 filarów:

✅ Kampanie Społeczne - promujące atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego


✅ Wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych na terenie województwa śląskiego

✅ Wsparcie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego 


✅ Wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych na terenie województwa śląskiego


✅ Rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej na terenie województwa śląskiego

„Turystyka jest jedną z branż, w którą koronawirus uderza najbardziej. Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, które pozwoli im szybko odzyskać klientów. Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w branży turystycznej. Przedstawione propozycje mają na celu wsparcie naszych przedsiębiorców poprzez stymulację popytu na usługi turystyczne. Wspierając i promując obiekty oraz atrakcje turystyczne chcemy pomóc jak najszybciej odbudować rynek turystyczny województwa śląskiego, który ma ogromny potencjał. Mam nadzieję, że dzięki temu, po zakończeniu epidemii, mieszkańcy regionu i turyści chętnie będą korzystać z bogatej oferty turystycznej” marszałek Jakub Chełstowski


Search