News
Update date: 20 March 2019
Author: Agnieszka Łach ŚOT

Nabór do Jury konkursu kulinarnego


W tym roku najsmaczniejsza impreza w regionie, czyli Festiwal Śląskie Smaki odbędzie się 16 czerwca w pięknych Rudach.


     Wraz z naborem do konkursu kulinarnego, ruszył nabór do Jury Festiwalu Śląskie Smaki.

Organizatorzy imprezy poszukują kucharzy, etnografów i nauczycieli zawodu w dziedzinie gastronomii, którzy oceniać będą niezwykłe potrawy uczestników. Co ważne – w Jury jest tylko jedno miejsce dla osoby mogącej wykazać się szczególną znajomością kuchni regionalnej. Co to znaczy? Ktoś, kto brał już udział w konkursach kulinarnych (jako uczestnik lub jako juror) lub należy do Koła Gospodyń Wiejskich, czy innej organizacji zajmującej się m.in. kuchnią regionalną albo posiada np. dorobek wydawniczy w tym zakresie, również może być członkiem Jury konkursu kulinarnego XIV Festiwalu Śląskie Smaki.

Zgłoszenia (kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, określone w pkt. 4 oraz dane kontaktowe) należy wysyłać do siedziby Śląskiej Organizacji Turystycznej do dn. 15.04.2019 r. (pocztą na adres: Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub mailem na adres: agnieszka.lach@slaskie.travel; kontakt: Agnieszka Łach (tel. 32 2072073).


Dokumenty:


1. Regulamin naboru do Jury konkursu kulinarnego
2. Opis idei Festiwalu Śląskie Smaki
3. Regulamin konkursu kulinarnego
4. Karta pracy Jury

 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się!

 

 


Search