News
Update date: 4 February 2019

Rybnik: Kulturalne nagrody


Do nagrody można zgłaszać kandydatury osób związanych z Rybnikiem i mających duży wpływ na rozwój kultury w mieście.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, instytucje kultury i rady dzielnic, organizacje pozarządowe o charakterze społeczno-kulturalnym, uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe, związki twórcze i przedstawiciele środowiska twórczego, agencje artystyczne i wydawnictwa oraz redakcje lokalnej prasy, radia i telewizji.

- Rybnik z powodzeniem aspiruje do tytułu ważnego w kraju centrum kulturalnego. Ogromna w tym zasługa ludzi, którzy z pasją i energią kształtują kulturalne oblicze miasta. Nagroda w dziedzinie kultury to doskonała okazja do tego, by docenić twórczą aktywność, artystyczne osiągnięcia czy nowatorskie inicjatywy – podkreślał prezydent Rybnika Piotr Kuczera podczas jednej z poprzednich edycji nagrody.

Do końca marca w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przyjmowane są wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody przyznaje prezydent miasta na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Regulamin konkursu oraz wnioski można pobrać ze STRONY MIEJSKIEJ.


Search