News
Update date: 24 December 2018
Author: Agnieszka Łach ŚOT

"Świąteczne Śląskie" w magazynie 2B Style


W ostatnim wydaniu magazynu 2B Style Nr 5(35)2018 grudzień 18-styczeń 19, ukazał się artykuł opisujący województwo śląskie w świątecznym klimacie.

      Święta Bożego Narodzenia od wieków są inspiracją dla rozmaitych dziedzin naszego życia, w tym głównie religii, kultury i sztuki. Odmienna w wielu regionach świata tradycja świąteczna, związana jest z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Znane jest powiedzenie, co kraj, to obyczaj i tak w rzeczywistości jest!


    Obchodzone od wieków Święta Bożego Narodzenia wyróżnia bogactwo kultury, zwyczajów i obrzędów. Zwłaszcza w województwie śląskim, możemy doświadczyć tej różnorodności. Inne zwyczaje obserwujemy w centralnej jego części, a już zupełnie odmienne w południowej czy północnej. Tak więc, zachęcamy Was do odkrywania i udziału w wydarzeniach kulturalnych okresu świątecznego naszego regionu!

Cały artykuł jest dostępny [TUTAJ]


Search