Suche - Unterhaltung
Suchfunktion
Suchgebiet auf der Karte
Wybierz pozycje
<< weniger
Attraktionen downloaden
Anzahl der Elemente:

Suchergebnisse

 • Unterhaltung
  Zawiercie
  Aufgaben im Zusammenhang mit kulturellen Aktivitäten werden insbesondere durch Leistungen: * Organisieren künstlerische Veranstaltungen und Unterhaltung; * Making Bildungs-und Ausbildung; * Initiieren und unterstützen kooperative Formen der Kreativität; * Aktivität Unterricht und methodische; * Organisation von Ausstellungen, Umfragen, Wettbew...
 • Unterhaltung
  Poraj
  Budowę samego obiektu rozpoczęto przed I wojną światową - miała to być synagoga dla dość licznej na tym terenie diaspory żydowskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. budowę kontynuowano już jako remizę dla powstałej wtedy Ochotniczej Straży Ogniowej. W wybudowanym obiekcie urządzono także salę widowiskową dla działających przy straży amatorskich zespołów artystycznych. Po II wojnie światowej urządzono w nim na stałe kino „Bajka", które po kilku modernizacjach funkcjonowało do końca XX w. Obecnie, po zakończeniu generalnego remontu w 2014 r., jest to nowoczesna sala widowiskowo - kinowa Gminnego Ośrodka Kultury.
 • Unterhaltung
  Bielsko-Biała
  Kinoplex Bielsko-Biala ist in einem Einkaufszentrum, "Sphere", am Ufer des Flusses Proteine gelegen.
 • Unterhaltung
  Bielsko-Biała
  Cinema Studio in Bielsko-Biala ist mit dem Studium der Animationsfilm, die ihre Tätigkeit im Jahr 1947 begann verbunden.
 • Unterhaltung
  Lubliniec
  Miejski Dom Kultury w Lublińcu jest samorządową instytucją kultury. Główne kierunki działania MDK wynikające ze statutu to przede wszystkim prowadzenie sekcji i zespołów artystycznych, organizacja turniejów, konkursów, festiwali, imprez kulturalnych oraz wystaw plastycznych, a także współpraca ze środowiskiem społecznym uwzględnieniem osób zagrożonych marginalizacją.