Beschreibung des Events
Datum des Events: 19 Juni 2019
RCIT Katowice

Spotkanie z prof. Krystyną Heską-Kwaśniewicz


Zapraszamy na spotkanie z prof. Krystyną Heską-Kwaśniewicz, podczas którego spróbujemy pokazać obraz kobiety w okresie powstań i plebiscytu (1919 – 1921) w literaturze czy pieśni powstańczej.

„W śląskich rodzinach zawsze kobieta cieszyła się szacunkiem, to ona znaczyła znakiem krzyża wychodzących do pracy na kopalni męża i synów, ona dbała o ład i porządek w rodzinach, ona błogosławiła chleb.

Wprawdzie oficjalnie to ojciec miał najważniejszą rolę i był najwyższym autorytetem, ale pracował w hucie, czy na kopalni większość dnia, wracał zmęczony, więc jednak prym wiodła kobieta. Ona też kształtowała charaktery i dusze młodego pokolenia, uczyła języka i modlitwy, nawet w najtrudniejszych warunkach życiowych pielęgnowała polską mowę. W latach powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku włączyła się czynnie w działalność propagandową, oświatową, a nawet militarną. Z odwagi i ofiarności zasłynęły śląskie sanitariuszki; taką postać utrwali przecież Gustaw Morcinek w Wyrąbanym chodniku. Taki jej obraz utrwaliły wspomnienia, prasa z lat powstań i plebiscytu, z Ligoniowym „Kocyndrem” na czele, w którym pojawiła się niepowtarzalna kreacji Klachuli Pyscyckiej, która jest tak dynamiczna i pełna życia, że zdaje się wychodzić z kart „Kocyndra” i głośno, energiczne robić „porządek” na ulicach śląskich miast. Takich „Klachul” zapewne były dziesiątki i wolno sądzić, że Ligoniowa kreacja jest syntezą śląskiej kobiecości z tamtego czasu. Podobnie jak Górnoślązaczka Poli Gojawiczyńskiej będąca fascynującym portretem kobiety, będącej najlepszą matką i żoną, ale też obrończynią sztandaru w czasie powstań i plebiscytu. Dlatego wielką prawdą tchnął słowa wiersza Marii Konopnickiej „Niewiasto Śląska! Bóg ci dał, /Szafarstwo święte ducha,/On z chleba dusz, nie z chleba ciał./ Rachunku cię wysłucha”.

 

Wykład odbędzie się 19 czerwca o godzinie 18:00, Muzeum Śląskie, Katowice, Dobrowolskiego 1 

Serdecznie zapraszamy!


Datum
19.06.2019 18:00
- 19.06.2019 21:00
Lage
im Stadtzentrum
Eventart
Kultur- / Sport / Tourist / Plein Luft / Andere / Warsztaty / Kulinarne / Wykłady i prelekcje / Religijne
Tourismusregion
Schlesien
Adresse

Katowice
Kontakt
Internet: https://muzeumslaskie.pl/
Znajdź wydarzenie
Eventkalender