Beschreibung des Events
Datum des Events: 12 Mai 2019
Cieszyn

Zawody strzeleckie o Puchar z okazji Dnia Zwycięstwa
REGULAMIN

1. Organizator: ZP-M LOK w Cieszynie ul. Górna 29/18

2. Cel zawodów: Doskonalenie umiejętności strzeleckich i propagowanie sportów obronnych wśród mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego i młodzieży szkolnej.

3. Termin i miejsce: Zawody odbędą się dnia 12.05.2019 r. na strzelnicy myśliwskiej HUBERTUS w Goleszowie.
Zbiórka uczestników: młodzież szkolna zapisy od godz. 8.00.
Początek zawodów godz. 9.00.
Zapisy uczniów do 9.30. Dorośli zapisy od 8.00 do 10.30
Początek zawodów od godz.10.00.
Zawody są zawodami otwartymi.

4. Uczestnictwo: W zawodach uczestniczą członkowie LOK, PZSS CBK i inne organizacje strzelectwa sportowego oraz sympatycy strzelectwa i szkoły średnie.

5. Konkurencja:
dorośli do 50roku - Karabin Sportowy Kal. 5,6mm
Dorośli powyżej 50 roku OPEN - Postawa strzelecka leżąc z podpórką - Odległość 50 m
- 5 strzałów próbnych w czasie 5 min
- 20 strzałów ocenianych w czasie 15 min
Młodzież szkolna: -Karabin Sportowy Kal. 5,6mm
-Postawa strzelecka leżąc ( z podpórką )
-Odległość 50 m
-3 strzały próbne w czasie 3 min
-10 strzałów ocenianych w czasie 10 min.

6. Klasyfikacja:
Indywidualna według osiągniętego wyniku kobiet, mężczyzn i uczniów osobno, w kategorii powyżej 50 lat kobiet, mężczyzn razem.

7. Wyróżnienia:
Za miejsca 1-3 indywidualnie we wszystkich kategoriach medale. Za miejsca 1-6 indywidualnie we wszystkich kategoriach dyplomy.

8. Postanowienia końcowe:
- wpisowe wynosi 25 zł od uczestnika
- amunicja 10 zł
- uczniowie płacą 10 zł
- organizator zapewnia broń i amunicję do broni organizatora
- lunety we własnym zakresie
- można strzelać z własnej broni i amunicji (zawodnicy dopuszczeni do posiadania broni i amunicji)
- osłony wzroku i słuchu obowiązkowe we własnym zakresie” (uczniom zapewnia LOK)
- zawody przeprowadzone zostaną według regulaminu zawodów
- wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane na miejscu przez komisję sędziowską a jej decyzje będą ostateczne
- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w szczególnym przypadku
- Zawody zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Miasta Cieszyna i są współfinansowane przez Gminę Cieszyn. Do ogólnego wyniku turnieju zawodnikom zaliczane będą 4 najlepsze rundy zawodów, 2 pistolet i 2 karabin
- Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy mają obowiązek wpisać się do książki pobytu na strzelnicy, a dodatkowo osoby posiadające broń wpisać ją do książki posiadania broni na strzelnicy.


Za Zarząd
V-ce Prezes ZP-M LOK w Cieszynie ds. Obronnych
Jan Żarski tel. 602 532 116


Do pobrania

http://www.kultura.olza.pl/public/Planowany HARMONOGRAM strzelań LOK C-n_ i CBK na 2019r.doc


Datum
12.05.2019 10:00
- 12.05.2019 20:00
Lage
im Stadtzentrum
Eventart
Sport / Tourist / Plein Luft / Andere / Warsztaty
Tourismusregion
Schlesien / Teschener Schlesien
Adresse
Straße Olimpijska 10
Goleszów
Kontakt
Znajdź wydarzenie
Eventkalender