Aktuelles
Erscheinungsdatum: 13 März 2018
Autor: Natalia ŚOT

Co kryje wnętrze kościoła Św. Małgorzaty?


Na to pytanie odpowiedzą bytomscy archeologowie, którzy w kwietniu rozpoczną prace badawcze pod posadzką wewnątrz kościoła Św. Małgorzaty. To właśnie tam w 2009 roku dzięki badaniom georadarowym odkryto aż trzy zmiany w podłożu. Czy kryją one archeologiczną sensację?

Badania archeologiczne, które ruszą już w kwietniu będę możliwe dzięki realizacji projektu „Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła Św. Małgorzaty w Bytomiu”, na którego Werbiści /prowadzący parafię pw. Świętej Małgorzaty/ uzyskali dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji w wysokości prawie 2,3 mln złotych. W ramach projektu rewitalizacyjnego wykonana zostanie: instalacja centralnego ogrzewania, co wymaga zerwania posadzki wewnątrz kościoła, izolacja fundamentów, naprawa dachu i wieży wraz z odwodnieniem, czyszczenie, naprawa i konserwacja witraży, uzupełnienie ubytków w elewacji obiektu sakralnego, prace konserwacyjne posadzek, ścian i stropów, a także montaż monitoringu wokół kościoła.

fot. Archiwum UM w Bytomiu

Całkowity koszt prac w ramach projektu wyniesie około 2,4 mln zł, z czego prawe 2,3 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Wzgórze i kościół pw. Świętej Małgorzaty zajmuje szczególne miejsce w historii Bytomia. Z tym miejscem wiążą się początki naszego miasta, dlatego bardzo się cieszę, że w kościele zostaną przeprowadzone tak ważne prace remontowe, dzięki którym zachowane zostanie piękno tego wyjątkowego miejsca mówi Damian Bartyla, prezydent Bytomia.

fot. Archiwum UM w Bytomiu

Prowadzone prace wewnątrz kościoła, które mają się rozpocząć w kwietniu, umożliwią archeologom z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przeprowadzenie prac badawczych. Podstawą prac archeologicznych są wykonane w 2009 roku przez krakowską firmę Zakład Badań Nieniszczących KPG Sp z o.o badania nieinwazyjne georadarem, które potwierdziły aż trzy zmiany w podłożu w obrębie kościoła oraz jedną poza obiektem sakralnym. Wykonane zostaną trzy wykopy wewnątrz kościoła Św. Małgorzaty w miejscach, które wskazał georadar. Być może kryją one pozostałości po nieistniejących już obiektach w tym miejscu. Odpowiedź poznamy jednak dzięki przeprowadzonym pracom archeologicznymmówi Beata Badura, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Remont kościoła Św. Małgorzaty jest doskonałą okazją do przeprowadzenia badań. Wcześniej mimo informacji, że posadzka kościoła kryje zmiany podłoża, ze względu na wysokie koszty takich prac, jak również sakralny charakter obiektu, były one niemożliwe – dodaje Beata Badura.

fot. Archiwum UM w Bytomiu

Obecnie stojący na wzgórzu Świętej Małgorzaty kościół jest prawdopodobnie już czwartą z kolei – zawsze pod wezwaniem świętej Małgorzaty – świątynią w tym miejscu. Wcześniej stała w tym miejscu nie tylko świątynia w stylu romańskim, ale co najmniej dwa kościoły drewniane. Dzisiaj parafia Świętej Małgorzaty jest jedną z najmniejszych parafii w Polsce, biorąc pod uwagę Bytom, jako miasto powyżej stu tysięcy mieszkańców. Parafia liczy bowiem nieco ponad 200 parafian! Ciekawostką jest także fakt, że na terenie parafii usytuowany jest jeden z najstarszych cmentarzy w Bytomiu. Znajduje się na nim około tysiąc grobów. Najstarsze nagrobki pochodzą z XIX i przełomu XIX i XX wieku.

 

źródło: materiały UM w Bytomiu


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen