Aktualności
Data dodania: 17 února 2012
Autor: rafal

Projekt badawczy "Ubran Resilience" w śląskim


W jaki sposób miasta poprzemysłowe radzą sobie z sytuacjami kryzysowymi? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy projektu badawczego „Koncepcja urban resilience a miasta poprzemysłowe w Europie”.

Inicjatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, który do współpracy zaprosił przedstawicieli wyższych uczelni z: Lipska, Ostrawy, Bochum i Glasgow. Oprócz Bytomia biorą w nim udział także Katowice. Prowadzone badania objęte są międzynarodową siecią badawczą Regional Studies Association (Stowarzyszenie Studiów Regionalnych).

Pierwsze spotkanie odbyło się Katowicach. Rozmawiano podczas niego o urban resilience - zdolności miast poprzemysłowych do reagowania na sytuacje kryzysowe. Jego uczestnicy zapoznali się również z pozytywnymi oraz negatywnymi aspektami transformacji gospodarczej, która dotknęła m.in. Bytom i Katowice. Katowice mogły pochwalić się zagospodarowaniem terenu po byłej KWK Kleofas na cele handlowo-usługowe, mieszkaniowe i biznesowe. Teren ten, gdzie mieści się obecnie Silesia City Center jest najbardziej rozpoznawalnym terenem stolicy Górnego Śląska.

W Bytomiu dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się transformacja terenu po byłej KWK Szombierki, gdzie powstaje pole golfowe oraz nowoczesna zabudowa mieszkaniowa.

źródło: www.um.bytom.plSearch