Otwarcie nowej części Śląskiego Ogrodu Botanicznego!

Autor:
RCIT Katowice
Data publikacji:
29 Lipiec 2015
Odsłuchaj tekst

31 lipca 2015 r. to dzień uroczystego podsumowania projektu „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II”. Do zwiedzania zostanie udostępniona nowa część Ogrodu Botanicznego, także do indywidualnego zwiedzania. Nowy teren Ogrodu będzie można odwiedzać w soboty i niedziele w godzinach 11-17 począwszy od 1 sierpnia.

Projekt realizowany był od stycznia 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.

Celem projektu była ochrona bioróżnorodności i zachowania istniejącego dziedzictwa przyrodniczego Śląska, poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz zaprojektowanie i budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci. Ośrodek ten z wielkim powodzeniem funkcjonuje już od września 2014 roku, gdzie dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas 1-3 biorą udział w różnorodnych warsztatach edukacyjnych zarówno stacjonarnych, jak i terenowych. Trzy edukatorki z Ośrodka w tym roku otrzymały prestiżowe nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Zielone Czeki.

Poza wybudowaniem Ośrodka w ramach niniejszego projektu zagospodarowano również kolejne fragmenty Śląskiego Ogrodu Botanicznego, poprzez budowę ekspozycji kolekcji roślin ścieżek edukacyjnych i infrastruktury towarzyszącej. Powstały m.in. takie kolekcje tematyczne, jak: ogród kwiatowy, refugia, ogród tarasowy, ogród traw ozdobnych, ogród roślin wodnych, łąka kwietna, murawa kserotermiczna. Kolekcjom roślinnym towarzyszą elementy infrastruktury: drewniane altany, platformy widokowe nad kamieniołomem, ścieżki – kładka drewniana, oczko wodne ze strumieniem, schody terenowe i in.

Całkowita wartość projektu to 8 850 tys. zł, z czego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskano kwotę ponad 7 500 tys. zł. Pozostała część dofinansowania pochodziła ze środków Miasta Mikołowa.

Podczas uroczystości (godz. 11:00) zaplanowano spacery z przewodnikami, którzy szczegółowe zaprezentują rozbudowaną część Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Adres: ul. 15 Grudnia 1B, Mikołów Mokre (wejście od Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci) NIE SOŚNIA GÓRA!

Więcej informacji na stronie Śląskiego Ogrodu Botanicznego

 

źródło: materiały organizatora

 

Wyświetlenia:  4