Najciekawsze rzeki Śląskiego – propozycje spływów kajakowych (cz. 2)

Autor:
Iwona Pakuła-Błoch, Magdalena Pawlica
Data publikacji:
17 Kwiecień 2023
Odsłuchaj tekst

W drugim artykule z serii "Najciekawsze rzeki Śląskiego – propozycje spływów kajakowych", polecamy Wam trzy malownicze jurajskie rzeki: Pilicę, Krztynię i Białkę Lelowską.

Pilica, rzeka łąk i lasów

Pilica to jedna z najciekawszych rzek w województwie śląskim, a także najdłuższy lewy dopływ Warty, liczący 319 km od źródeł do ujścia. Szlak kajakowy na rzece Pilicy w województwie śląskim jest wyznaczony na odcinku 23,5 km i prowadzi od Szczekocin w powiecie zawierciańskim, aż do Wąsosza w gminie Koniecpol. Na tym odcinku Pilica płynie przez dziewicze, łąkowo-leśne obszary, z rzadka odwiedzając niewielkie osady mieszkalne. W górnym biegu Pilica płynie malowniczą doliną, meandrując wśród skał, piasków, bagien, lasów i łąk, zapewniając wspaniałe widoki i możliwości obserwowania ogromnej ilości ptactwa wodnego. 

Spływ kajakowy Pilicą można zacząć w Szczekocinach, w bezpośrednim sąsiedztwie wspaniałego szczekocińskiego zespołu pałacowo-parkowego z XVIII w., na 293 km rzeki. Odcinek powyżej Szczekocin jest dostępny dla kajakarzy przy wyższym stanie wody i nie jest oznakowany. Okolica rzeki jest atrakcyjna krajobrazowo i krajoznawczo, a czysta woda umożliwia kąpiel. Trasa nie jest trudna, choć pokonywanie wiwijasów rzeki wymagać może sporo wysiłku. Na trasie spływu nie ma większych przeszkód i trudnych przenosek, jednak należy zwrócić uwagę na to, że poza dwoma miejscami w Przyłęku i Łysakowie, brak jest wygodnych miejsc przystanowych z możliwością odbioru kajaków. 

Spływ kajakowy Pilicą, fot. Jest Radość, www.jestradosc.pl

INTERAKTYWNA MAPA PILICY

Krztynią do Pilicy

Krztynia jest niewielką rzeką o długości 24,8 km, będącą lewym dopływem Pilicy. Jest rzeką spławną dla kajaków na odcinku około 5 km od Bonowic do ujścia, może więc stanowić ciekawą alternatywę na rozpoczęcie spływu Pilicą. Krztynia przepływa przez liczne wioski i osiedla mieszkaniowe, sporo jest na niej przeszkód w postaci zwałek i gałęzi, jednak nie można odmówić tej rzece uroku, ponieważ pięknie wije się po terenach leśnych i łąkowych. 

Spływ Pilicą - jak już wspominaliśmy - można również zacząć startując na Krztyni - lewym dopływie Pilicy. Kajaki można wówczas zwodować w Bonowicach (gmina Szczekociny), najlepiej w miejscu gdzie do Krztyni uchodzi Żebrówka. Na trasie spływu Krztynią jest kilka przenosek, w tym jedna uciążliwa - w Tęgoborzu za mostem DK 46.

Krztynia, spływ kajakowy, fot. www.kajakiempopilicy.pl

INTERAKTYWNA MAPA KRZTYNI

Malownicza Białka Lelowska

Białka Lelowska to niezwykle malownicza rzeka w całości położona na terenie województwa śląskiego. Rzeka wypływa kilkoma strumieniami w okolicach Lelowa i uchodzi do Pilicy w Koniecpolu po pokonaniu 26,6 km. Białka jest rzeką płynącą w naturalnym korycie przez tereny leśne i łąkowe. Spływy kajakowe Białką są realizowane na odcinku od Lelowa od 15 km rzeki, aż do ujścia. Naturalny charakter Białki oraz liczne zwałki na trasie spływu, czynią ją rzeką dedykowaną raczej bardziej doświadczonym kajakarzom, chociażby spływy kajakowe i pontonowe na pierwszych kilku kilometrach szlaku od Lelowa są łatwe, woda jest tutaj płytka, a trasa szlaku oczyszczona z drzew i gałęzi.

Białka Lelowska wypływa na bezleśnych, pagórkowatych terenach Progu Lelowskiego, w pobliżu wsi Irządze, położonej na wschodnich krańcach województwa śląskiego, tuż przy granicy z województwem świętokrzyskim. Rzeka płynie na północ, mija Lelów, Białą Wielką i Wąsosz, by po pokonaniu niespełna 27 km od źródeł, zasilić wody Pilicy w miejscowości Koniecpol. Białka Lelowska płynie głównie w naturalnym korycie, jej dno jest piaszczycte, a wody zaliczają się do I klasy czystości. Ponad siedmiohektarowy teren pomiędzy wsiami Białą Wielką a Wąsoszem został objęty ochroną w sieci Natura 2000, jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Na tym odcinku Białka Lelowska zachowała swój prawie pierwotny charakter, o czym świadczy między innymi obecność w jej nurtach pstrąga potokowego, a także rzadko już spotykanych innych ryb, jak np. kiełbia, śliza czy głowacza białopłetwowego. Występuje tu także niezwykle wyczulony na jakość wód, w których żyje, minóg strumieniowy. Brzegi Białki Lelowskiej porastają przede wszystkim siedliska łąkowe i zaroślowe, lasy łęgowe z olchami i wierzbami oraz lasy iglaste, a także - z rzadka - torfowiska, młaki i bagna. Na całej długości rzeki stwierdzono liczną obecność bobra europejskiego. Poluje tu również wydra. 

Białka Lelowska, fot. www.slaskie.travel T. Renk

Rzeka jest wykorzystywana turystycznie - można nią urządzać atrakcyjne spływy kajakowe. Spływ Białką jest przyjemny, a malownicza rzeka czysta i spokojna. Ciekawe zabytki zobaczymy w Lelowie, Białej Wielkiej, Boguminku czy Koniecpolu. Rzeka przyciąga także wędkarzy. Można tu spotkać nawet raki, a przy wiekszym szczęściu bobra.

INTERAKTYWNA MAPA BIAŁKI LELOWSKIEJ

 

Wyświetlenia:  776
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)