WYBRANE ATRAKCJE ORAZ INICJATYWY NA RZECZ TURYSTYKI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WOJEWÓZTWIE ŚLĄSKIM

Autor:
Paweł
Data publikacji:
14 Listopad 2022
Odsłuchaj tekst

68 PROPOZYCJI WYCIECZEK PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM PRZEWODNIKU, TO TYLKO CZEŚĆ Z NIESKOŃCZONEJ ILOŚCI TRAS MOŻLIWYCH DO POKONANIA PRZEZ WSZYSTKICH TURYSTÓW, RÓWNIEŻ TYCH, DLA KTÓRYCH WĘDROWANIE WIĄŻE SIĘ Z RÓŻNYMI, CZASEM STAŁYMI, A CZASEM PRZEJŚCIOWYMI OGRANICZENIAMI.

Przy kwalifikowanych aktywnościach najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów, wyspecjalizowanych w zakresie organizacji konkretnych aktywności. Można również wziąć udział w jednym z odbywających się w całym województwie WYDARZEŃ INTEGRACYJNYCH, w ramach których uczestnicy mają zapewnioną często opiekę przewodnicką i medyczną, a na mecie czeka na nich posiłek oraz animacje rekreacyjno-rozrywkowe. Kilka takich wydarzeń prezentujemy poniżej:

ŚLĄSKI RAJD TURYSTYCZNY BEZ BARIER

ŚLĄSKI RAJD TURYSTYCZNY BEZ BARIER organizowany jest od 2008 r. przez PTTK O/Mysłowice. Impreza odbywa się w różnych regionach województwa śląskiego, najczęściej na trasach turystycznych BESKIDU ŚLĄSKIEGO I POGÓRZA CIESZYŃSKIEGO. Zaproszenie do udziału w Rajdzie jest kierowane do wszystkich organizacji pozarządowych, specjalnych ośrodków wychowawczych, domów dziecka i szkół w województwie śląskim, które programowo zajmują się osobami z niepełnosprawnościami oraz osobami zagrożonymi izolacją społeczną. Głównym celem organizacji Śląskiego Rajdu Turystycznego Bez Barier, poza niewątpliwymi korzyściami wynikającymi z uprawiania krajoznawstwa i turystyki aktywnej, jest również integracja oraz wymiana informacji i doświadczeń związanych z prawidłową organizacją turystyki i krajoznawstwa między organizacjami programowo zajmującymi się beneficjentami tej imprezy.


Śląski Rajd Turystyczny Bez Barier, 2019 r., Cieszyn, fot. WTZ Żory

BESKIDY BEZ BARIER

W Szczyrku, Bielsku-Białej i powiecie żywieckim od 2020 roku w sezonie letnio-jesiennym odbywa się cykl wydarzeń pod nazwą BESKIDY BEZ BARIER, w ramach których turyści z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, a także wszyscy inni sympatycy gór, mogą wziąć udział w zorganizowanych wyprawach po najpiękniejszych beskidzkich szlakach turystycznych, w tym wyjechać dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach koleją gondolową na Szyndzielnię. Górskim wyprawom towarzyszy cudowna atmosfera, kapitalna integracja i niezapomniane, beskidzkie krajobrazy. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Miasto Szczyrk, Miasto Bielsko-Biała i Powiat Żywiecki. Partnerem wydarzenia jest Grupa Beskidzka GOPR, której ratownicy od samego początku wspierają „Beskidy bez barier” jako przewodnicy rajdów. Szczegółowych informacji udziela Informacja Turystyczna w Szczyrku, Bielsku-Białej i Żywcu.


Beskidy Bez Barier, 2022 r., fot. MOKPiI Szczyrk

JURA BEZ BARIER

Ciekawą ofertę posiada także JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, gdzie dzięki realizacji w 2022 r. projektu JURA BEZ BARIER przystosowano skałki w Pasiekach (Niegowonice, gmina Łazy), jako rejon wspinaczkowy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na skałach wytyczone zostały trasy wspinaczkowe ze specjalnymi punktami asekuracyjnymi, umożliwiającymi realizację zajęć wspinaczkowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, z dysfunkcjami sensorycznymi, neurologicznymi oraz zaburzeniami rozwojowymi. Zajęcia są realizowane przez Grupę Jurajską GOPR, i – jak mówią ich uczestnicy – pozostawiają wspomnienia na całe życie. Ponadto, dla turystów niewidzących i niedowidzących, w ramach projektu JURA BEZ BARIER zostały zainstalowane tablice informacyjne w języku Braille'a przy głównych obiektach Szlaku Orlich Gniazd.


Jura Bez Barier, fot. arch. Związek Gmin Jurajskich

KRAINA GÓRNEJ ODRY BEZ BARIER

W KRAINIE GÓRNEJ ODRY postawiono na podniesienie kwalifikacji osób pracujących w branży turystycznej, których zadaniem jest efektywne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami w turystyce pieszej, rowerowej i kajakowej. Latem 2022 roku realizowana była również akcja skierowana do osób z niepełnosprawnością ruchową, polegająca na zapewnieniu ekologicznego meleksa z przewodnikiem, dzięki któremu mogli oni przemieszczać się pomiędzy największymi atrakcjami Rud oraz Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.


Meleksem po Rudach, fot. arch. Kraina Górnej Odry

 Zobacz też:

Szlak Zabytków Techniki jest szlakiem łączącym najciekawsze pod względem historycznym, architektonicznym i turystycznym obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego.

 

Wyświetlenia:  305
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)