Spacer w Dolinie, czyli uroki Doliny Wodącej i okolic

Autor:
Magdalena ŚOT
Data publikacji:
21 Kwiecień 2021
Odsłuchaj tekst

Dolina Wodącej (inna nazwa to Dolina Wodąca) należy do atrakcyjniejszych rejonów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Odnajdziemy tu wszystkie, charakterystyczne elementy jurajskiego krajobrazu, z ostańcami wapiennymi i jaskiniami, nie mówiąc o malowniczych ruinach wznoszącego się nad doliną, na stożkowatym wzgórzu, zamku Pilcza w Smoleniu.

Dolina Wodącej, fot. J. Krawczyk

Dla tej suchej doliny krasowej charakterystyczny jest brak stałego strumienia. Do urozmaicenia tego miejsca oraz atrakcyjności turystycznej przyczynia się duża, niemal stumetrowa różnica pomiędzy dnem doliny a wznoszącymi się nad nią skałami. Obok wzgórza zamkowego w Smoleniu, do interesujących miejsc w dolinie należą Skały Zegarowe oraz grupa skalna Biśnik. Skały Zegarowe, górujące nad doliną charakterystycznymi basztami i iglicami, to jeden z większych i bardziej malowniczych zespołów skalnych Jury. Z kolei w masywie Biśnika z charakterystycznym oknem skalnym, znajdują się jaskinie Na Biśniku oraz Psia. Jaskinia Na Biśniku (obecnie zamknięta dla zwiedzających) to ważne stanowisko archeologiczne, ze znaleziskami datowanymi na 500 tys. lat p.n.e. i będącymi najstarszymi na ziemiach polskich śladami bytności człowieka.

Dolina Wodącej, fot. R. Rębisz

Dolina Wodącej oraz otaczające ją wzniesienia są popularnym wśród turystów terenem, przez który przebiega kilka tras. Główne z nich to czerwono znakowany Szlak Orlich Gniazd (zarówno wariant pieszy, jak i rowerowy) oraz niebieski Szlak Warowni Jurajskich. Interesującą wycieczkę okrężną, umożliwiającą dotarcie do okolicznych jaskiń i skalnych ostańców, warto odbyć szlakiem zielonym. Niedaleko przebiega także czarny Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej. Do Doliny Wodącej łatwo trafić do strony zamku Smoleń, lub od strony wsi Domaniewice.

Trasa spacerowa Doliną Wodącej. Jest to sucha dolina krasowa wraz z ostańcami wapiennymi, jaskiniami i ruinami zamku w Smoleniu, tworzące wyjątkowy krajobraz jurajski, oraz stanowisko bardzo rzadkiej paproci – języcznika zwyczajnego Phyllitis scolopendrium.

 

Niedaleko Doliny Wodącej znajduje się Zamek Pilcza w Smoleniu oraz rezerwat Smoleń. Zamek jest jedną z najbardziej malowniczych i atrakcyjnie położonych warowni na Szlaku Orlich Gniazd. Wyrastająca ponad las wieża jest charakterystycznym punktem w krajobrazie oraz punktem widokowym. Zamek znajduje się na terenie rezerwatu przyrody (również o nazwie Smoleń). Zimą 2010 roku, w wyniku złamania kilku drzew przy jednoczesnym złym stanie murów, doszło do uszkodzeń zamku. W ostatnich latach obiekt poddano gruntownej rewitalizacji udostępniając całe założenie turystom.

Zamek Pilcza w Smoleniu, fot. J. Krawczyk

Wybierając się do Doliny Wodącej i Smolenia warto również odwiedzić pobliskie miasteczko Pilicę. W miejscowości znajduje się zabytkowy pałac z parkiem z okazami drzew, których część uznano za pomniki przyrody. W Pilicy zachował się także zabytkowy układ urbanistyczny związany z lokacją miasta na prawie magdeburskim pod koniec XIV wieku. Centrum układu stanowi trapezowaty rynek, z którego narożników wybiegają najważniejsze ulice, będące w przeszłości fragmentami znaczących szlaków komunikacyjnych. Warte uwagi są ślady dawnego ratusza, studnia miejska, a nade wszystko stare pilickie kościoły. Jednym z pilickich zabytków jest kościół oraz klasztor franciszkanów-reformatów w Pilicy Biskupicach. Wyposażenie świątyni jest przeważnie barokowe, lub utrzymane w stylu regencji - będącym formą pośrednią miedzy barokiem a rokokiem.

Pałac w Pilicy, fot. www.slaskie.travel T. Renk

Klasztor OO Franciszkanów, fot. www.slaskie.travel T. Renk

Wyświetlenia:  2062
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)