Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 17 kwietnia 2018

„Wiem, co podpisuję” – spotkanie dla seniorów na Zamku Piastowskim


- Zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów na spotkanie organizowane z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej z delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich w ramach ogólnopolskiego projektu skierowanego głównie do seniorów „Wiem, co podpisuję”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 kwietnia o godz. 16.00 w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - informuje Anna Szukalska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Raciborzu.

Jednym z zadań realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest przyjmowanie wniosków o interwencję (skarg) abonentów dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz wniosków o polubowne zakończenie sporu z operatorami telekomunikacyjnymi, które obecnie nazywają się postępowaniami w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. postępowania ADR).

W ramach realizacji tych zadań Urząd Komunikacji Elektronicznej stale otrzymuje pisma od abonentów, szczególnie od osób starszych, które padły ofiarą nieetycznego i nieuczciwego postępowania przedstawicieli handlowych, pewnej grupy dostawców usług telekomunikacyjnych, podczas zawierania umów.

Skala tego zjawiska jest dość duża. Aby zapobiec lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyć występowanie tego zjawiska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił podjąć działania edukacyjne, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż walczyć ze skutkami. Takim działaniem jest kampania Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod hasłem „Wiem co podpisuję”.

W czasie spotkania zostaną przekazane słuchaczom informacje na temat:
- nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedstawicieli handlowych podczas zawierania umów;
- jak ustrzec się od zawarcia niechcianej przez konsumenta umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych;
- co należy niezwłocznie zrobić, jeżeli już doszło do zawarcia takiej umowy;
- jakie prawa i obowiązki posiada konsument w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
- kosztów usług SMS Premium oraz sposobów zabezpieczenia się przed wysokim rachunkiem za te usługi.

Zapraszamy!!!


Data
17.04.2018 16:00
- 17.04.2018 18:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Kontakt
tel. +48 32 414 02 33
tel. +48 32 700 60 52
email: promocja@zamekpiastowski.pl
www: www.zamekpiastowski.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń