O kulturze
Data dodania: 12 grudnia 2013

O kulturze


Język

Język, którym posługują się mieszkańcy województwa, jest bardzo zróżnicowany. Gwara śląska na Górnym Śląsku – pełna zapożyczeń z języka niemieckiego – jest inna niż zawierająca czechizmy mowa na Śląsku Cieszyńskim, zaś mieszkańcy regionu częstochowskiego w ogóle nie posługują się gwarą. Język górali śląskich kształtował się pod wpływem pasterzy wołoskich – nazwy miejsc takich jak Beskid lub Kiczera są tego dowodem. Wbrew politycznym staraniom lokalnych działaczy, aby traktować mowę śląską jako odrębny język, językoznawcy uznają ją za jeden z najbardziej archaicznych dialektów typowo polskich. Jest on ciekawy także ze względu na zachowanie wielu cech zanikłych w polszczyźnie literackiej.