• 1
  Sanktuarium NMP na Jasnej Górze w Częstochowie (Jasna Góra)
 • 2
  Zamek Olsztyn
 • 3
  Dolina Wiercicy - Złoty Potok
 • 4
  Strażnica obronna w Przewodziszowicach
 • 5
  Zamek Mirów
 • 6
  Zamek Bobolice
 • 7
  Zamek Bąkowiec Zawiercie-Skarżyce
 • 8
  Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu
 • 9
  Ruiny strażnicy w Ryczowie
 • 10
  Zamek Pilcza i Rezerwat Smoleń
 • 11
  Zamek Bydlin
 • 12
  Zamek w Rabsztynie
 • 13
  Zamek Tenczyn w Rudnie
 • 14
  Wawel
 • 1
  Rowerowy Szlak Orlich Gniazd
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX

Jura Krakowsko-Częstochowska może być dla zwiedzających i poznających jej walory turystyczne, prawdziwą lekcją historii i przyrody. O niepowtarzalnym uroku Jury decyduje piękny, zróżnicowany krajobraz z malowniczymi wąwozami, ostańcami, jaskiniami, skalistymi wzgórzami i bogatą, czasami unikalną roślinnością. Na jej terenie znajdują się obszary przyrody chronionej, z których najważniejszymi są: Ojcowski Park Narodowy i Zespoły Jurajskich Parków Krajobrazowych. Mają one pod swoją opieką większość terenów Jury. Utworzono również kilkanaście rezerwatów przyrody. Cały obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej został zbudowany na podłożu skał wapiennych, powstałym ze szkieletów i pancerzy zwierząt żyjących w morzach okresu jurajskiego. Śladem tej przeszłości są liczne skamieliny, a do najbardziej znanych należą amonity, charakteryzujące się oryginalnymi, spiralnymi kształtami. Przedziwnie nieraz ukształtowane skały wapienne (ostańce i grupy skalne: grzebienie, iglice, bramy, dziurawce itp.) przypominają często postacie ludzkie, zwierzęta czy przedmioty co znalazło wyraz w nadawanych im nazwach.

Jura Krakowsko-Częstochowska jest największym obszarem w Polsce, na którym występują zjawiska krasowe. Ogółem między Częstochową a Krakowem jest około 900 jaskiń. Należy pamiętać, że prawie wszystkie jaskinie są objęte ochroną razem ze znajdującymi się w nichprzepięknymi naciekami kalcytowymi w formie stalaktytów, stalagmitów, żeber i makaronów. Walory obronne Jury doceniali już ludzie żyjący tu w czasach prehistorycznych. Świadczą o tym odkryte w jaskiniach w okolicach Ojcowa jedne z najstarszych śladów bytowania człowieka na ziemiach polskich.

W czasach wczesnohistorycznych istniało na Wyżynie ponad 20 grodzisk. Jednak najbardziej znane są liczne warownie średniowieczne, których okres świetności przypada na okres panowania Kazimierza Wielkiego (1333 – 1370). Stanowiły one wtedy południowo–zachodnią linię obrony Królestwa Polskiego. Niestety poza Wawelem, Pieskową Skałą, Będzinem i Jasną Górą dzisiaj możemy oglądać tylko ruiny. Są one równie malownicze, a do najciekawszych należą ruiny zamków w Ojcowie, Rabsztynie, Podzamczu, Mirowie, Bobolicach, Smoleniu i Olsztynie oraz mniejsze warownie zwane strażnicami.

Oprócz „Orlich Gniazd” na Jurze znajduje się wiele innych zabytków architektury: pałace, dwory, klasztory czy stare kościoły. Z myślą o licznych zwolennikach turystyki rowerowej, postanowiono w 1998 roku wytyczyć na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej Jurajski Szlak Rowerowy „Orlich Gniazd”. Podobnie jak szlak pieszy o tej samej nazwie jest oznakowany kolorem czerwonym i łączy Kraków z Częstochową. Na Jurajskim Szlaku Rowerowym, którego długość wynosi blisko 190 km, możemy zwiedzić ruiny wielu zamków: Tęczyn, Rabsztyn, Bydlin, Smoleń, Ogrodzieniec, Morsko, Bobolice, Mirów, Ostrężnik i Olsztyn.

Walory przyrodnicze Jury ukaże nam kilka rezerwatów przyrody: Dolina Eliaszówki, Smoleń, Góra Zborów, Ostrężnik i Zielona Góra. Czasami warto zboczyć ze szlaku, aby zobaczyć inne, równie ciekawe i atrakcyjne miejsca na Jurze (np. rezerwat Doliny Mnikowskiej, Pustynię Błędowską czy Złoty Potok). W bezpośredniej bliskości szlaku spotykamy ruiny strażnic obronnych z XIV wieku mieszczące się w Ryczowie, Łutowcu, Przewodziszowicach i Suliszowicach.

Jadąc Jurajskim Szlakiem Rowerowym „Orlich Gniazd” spotkamy drogi o bardzo różnorodnych nawierzchniach: są odcinki po asfalcie (w zdecydowanej większości są to drogi drugorzędne o małym ruchu samochodowym), utwardzonych drogach gruntowych, ale i po nieutwardzonych drogach polnych i leśnych.

Bogata oferta noclegowa (od hoteli po gospodarstwa agroturystyczne) oraz duża ilość restauracji, barów i sklepów, które usytuowane są w bezpośredniej bliskości szlaku, pozwalają na zaplanowanie nawet kilkudniowej wycieczki, bez dźwigania niepotrzebnego ekwipunku.

Data dodania: 26.08.2013
Wyświetlenia:  1369
Obiekty na szlaku
Częstochowa
Sanktuarium Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze jest najliczniej odwiedzanym polskim sanktuarium maryjnym i jednym z najważniejszych na świecie. W zespole klasztornym ojców paulinów czci się będący bizantyńską ikoną, cudowny wizerunek Marii z Dzieciątkiem, który do Częstochowy został przywieziony w XV wieku. Obecne zabudowania zespołu klasztornego pochodzą głównie z XVII stulecia i reprezentują styl barokowy.
Olsztyn
Ruiny zamku Olsztyn koło Częstochowy należą do najlepiej rozpoznawalnych warowni jurajskich. Cylindryczna, wysoka na 35 metrów wieża przyciąga wzrok już z daleka. Zbudowana z białego wapienia, a nadbudowana z brunatnej cegły, przypomina maszt okrętu unoszącego się na morskiej kipieli. Rzeczywiście, zamek był świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zgładzenia Maćka Borkowica. Od połowy XVII wieku zaczął popadać w ruinę. Wreszcie stał się atrakcją turystyczną, leżącą na popularnym Szlaku Orlich Gniazd.
Złoty Potok
Dolina Wiercicy, od podnóży zamku na Ostrężniku po Złoty Potok i Janów, zalicza się do najpiękniejszych fragmentów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Turystów zachwyca czystą wodą Wiercicy, ładnymi lasami i wapiennymi skałami o fantazyjnych kształtach. Prócz tego mnóstwo tutaj zabytków (z dworkiem Krasińskich i pałacem Raczyńskich na czele) oraz miejsc związanych z Zygmuntem Krasińskim - jednym z polskich wieszczów. Do wszystkich atrakcji doprowadzą nas liczne szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne.
W pobliżu miejscowości Przewodziszowice na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, znajdują się ruiny jednego z mniejszych Orlich Gniazd. Tutejsza strażnica obronna zbudowana została prawdopodobnie w XIV, lub też na przełomie XIV i XV wieku. Inicjatorem jej wzniesienia był albo król Kazimierz Wielki, albo książę Władysław Opolczyk. Obiekt na pewien czas w XV wieku stał się siedzibą rycerza-rozbójnika Kornicza, zwanego Siestrzeńcem, który - według legendy - ukrył tu zrabowane skarby.
Mirów
Jest to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych obiektów na szlaku Orlich Gniazd. Leżąca na wzniesieniu, monumentalna bryła zamku, przywodząca niektórym na myśl okręt, pomimo pozostawania przez wiele lat w ruinie robi spore wrażenie. Mirowska twierdza stanowi jedną z najstarszych budowli obronnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wiemy, iż murowana strażnica powstała tu około połowy XIV wieku, w czasach Kazimierza Wielkiego.
Położony na malowniczym, skalistym wzgórzu zamek Bobolice to jedna z bardziej znanych warowni leżących na Szlaku Orlich Gniazd, w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dzieli go niespełna pół godziny spaceru od bliźniaczej twierdzy w Mirowie. Sieć szlaków turystycznych umożliwia także dłuższe wędrówki w rejon Skał Kroczyckich i Rzędkowickich oraz w inne atrakcyjne zakątki Jury. Zamek stanowi ciekawy przykład budowli, która po wiekach bycia ruiną została odbudowana w czasach obecnych.
Skarżyce
Ruiny zamku rycerskiego „Bąkowiec” pochodzącego z XIV–XV w. znajdują się na terenie wypoczynkowego ośrodka „Morsko Plus”. Obok obiektu przechodzą dwie najważniejsze, piesze trasy jurajskie: czerwono znakowany Szlak Orlich Gniazd oraz niebieski Szlak Warowni Jurajskich. Wycieczkę do ruin zamku połączyć można ze zwiedzaniem pobliskich Skał Rzędkowickich i Kroczyckich.
Podzamcze
Zamek Ogrodzieniec to największa warownia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także, bez wątpienia, jeden najpiękniejszych zamków w Polsce. Znajduje się na Górze Janowskiego w środkowej części Wyżyny. Majestatycznym ruinom malowniczości dodają fantazyjne formy skalne, z wykorzystaniem których postawiono mury budowli. Zamek leży w centralnej części Jury i jest łatwo dostępny komunikacyjnie. Obok przebiega czerwono znakowany Szlak Orlich Gniazd.
Ryczów
Ryczów leży w gminie Ogrodzieniec, w powiecie zawierciańskim. Wśród miłośników Jury Krakowsko-Częstochowskiej wieś znana jest przede wszystkim dzięki ruinom tutejszej budowli warownej. Strażnica w Ryczowie zbudowana została zapewne, jak wiele innych obiektów tego typu na Jurze, w XIV w. w ramach umocnienia ówczesnej granicy Królestwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego - choć niektórzy mają wątpliwości, czy istotnie wzniesienie budowli należy wiązać z osobą tego króla.
Smoleń
Miejscowość Smoleń leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na wschodnich krańcach województwa śląskiego, niedaleko miasteczka Pilica. Smoleń znany jest przede wszystkim dzięki zamkowi, który - choć znacznie zrujnowany - jest jedną z najbardziej malowniczych i atrakcyjnie położonych warowni na Szlaku Orlich Gniazd. Wyrastająca ponad las wieża jest charakterystycznym punktem w krajobrazie. Zamek znajduje się na terenie rezerwatu przyrody (również o nazwie Smoleń).
Bydlin
Wieś Bydlin po raz pierwszy wzmiankowana była w roku 1120. W roku 1388 Bydlin uzyskał prawa miejskie, które utracił następnie w roku 1540. Na szczycie znajdującego się tutaj wzgórza, w gęstym lesie odnajdziemy duże fragmenty murów budowli, która na przestrzeni wieków przechodziła burzliwe dzieje. Powstała prawdopodobnie w XIV wieku jako strażnica w ramach umacniania granic ze Śląskiem.
Rabsztyn
Rabsztyńskie wzgórze wapienne to idealne miejsce na wzniesienie warowni. Chyba właśnie tak myśleli nasi przodkowie, którzy w połowie XIV wieku na tutejszej skale postawili warownię z wysoką okrągłą wieżą.
Rudno
Najstarsze informacje o zamku Tenczyn w Rudnie pochodzą z roku 1319. Wzniósł go prawdopodobnie Andrzej z Morawicy, który od nazwy zamku przyjął nazwisko Tenczyński.
Kraków
Na koniec naszej wędrówki udajemy się do Krakowa. Górujący nad miastem na wzgórzu nieopodal Wisły zamek Wawel jest bez wątpienia najważniejszym z zamków znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
W pobliżu
Częstochowa
0.16 km
Częstochowa
0.25 km
Częstochowa
0.32 km
Zakwaterowanie w pobliżu
Częstochowa
0.24 km
Częstochowa
0.24 km
Częstochowa
0.24 km
Częstochowa
0.26 km
Częstochowa
0.53 km
Gastronomia w pobliżu
Częstochowa
0.25 km
Częstochowa
0.29 km
Częstochowa
0.39 km
Częstochowa
0.40 km
Częstochowa
0.43 km