Graniczne Meandry Odry w Chałupkach

Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Graniczne Meandry Odry to jeden z interesujących, chronionych obszarów, leżący na brzegach Odry w rejonie Chałupek oraz ujścia Olzy. W tym miejscu rzeka jest nieuregulowana, a jej malownicze meandry wraz z okolicznymi łąkami i lasami tworzą teren cenny przyrodniczo. Kręte koryto rzeki oraz jej najbliższe otoczenie zostało zgłoszone do sieci Natura 2000. Wcielana obecnie przez samorządy oraz ekologiczną fundację koncepcja ma za zadanie pogodzić ochronę przyrody z racjonalnym użytkowaniem doliny.

Na południowym zachodzie województwa śląskiego leży interesujący pod względem przyrodniczym i malowniczy obszar doliny Odry, stanowiącej na krótkim odcinku granice polsko-czeską. Bieg rzeki ma tu charakter naturalny, a nieuregulowane jej wody fantazyjnie meandrują pomiędzy terenami gminy Krzyżanowice a czeskim Bohuminem. Najciekawszy odcinek rzeki ma 7 km i ciągnie się od mostów granicznych, łączących Chałupki i Bohumin, do ujścia Olzy. Od 1998 roku międzynarodowa organizacja WWF wraz z gminą Krzyżanowice rozpoczęły działania na rzecz objęcia terenu ochroną. W 2004 powstał tu obszar chronionego krajobrazu. Jest to północny fragment Bramy Morawskiej, krainy stanowiącej obniżenie miedzy Sudetami a Karpatami i pełniącej rolę ważnego korytarza ekologicznego.

Kręta rzeka przepływa przez fragmenty lasów nadrzecznych oraz łąki posiadające wysoką wartość przyrodniczą. Występują tu zbiorowiska leśne, takie jak łęgi wierzbowo-topolowe, czy lasy nadrzeczne z olsza czarną i jesionem, a także zbiorowiska łąk wilgotnych. Na terenie tym odnotowano 126 gatunków roślin, w tym grzybienie północne. Do tutejszego świata zwierząt należą m.in. bóbr, wydra, borsuk, zimorodek, rzekotka drzewna i kumak górski. Po polskiej stronie teren chroniony ma ponad 156 ha. Obszar po stronie czeskiej ma status pomnika przyrody i obejmuje ponad 126 ha. Od roku 2005 jest to część sieci Natura 2000. Koncepcja „Przestrzeń dla rzeki”, realizowana obecnie przez samorządy oraz fundację Zielona Liga, ma za zadanie pogodzić wymogi ochrony przyrody oraz użytkowanie obszaru. W 2006 r. otwarto na tym terenie ścieżkę dydaktyczną. Rzekę i jej meandry najlepiej zobaczyć z perspektywy kajaku czy pontonu (w okolicy działają firmy prywatne, które umożliwiają wypożyczenie tego rodzaju sprzętu).

Wyświetlenia:  18

Region turystyczny: 
Śląsk, Kraina Górnej Odry
Lokalizacja: 
Nad wodą, W lesie
Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Dostępność Całoroczny
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Chałupki
1.90 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Olza
1.89 km
Chałupki
1.89 km
Wodzisław Śląski
9.02 km
Wodzisław Śląski
9.57 km
Wodzisław Śląski
9.59 km
Gastronomia w pobliżu
Wodzisław Śląski
8.75 km
Wodzisław Śląski
9.59 km
Wodzisław Śląski
9.84 km
Wodzisław Śląski
9.85 km
Wydarzenia w pobliżu
Brak wydarzeń w pobliżu