Stawy „Wielikąt” w Lubomii

Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Wielikąt to nazwa malowniczego kompleksu stawów hodowlanych, objętych równocześnie ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy o tej samej nazwie. Obszar ten, stanowiący ostoję dzikiego ptactwa, znajduje się w gminie Lubomia. Utworzenie zespołu w 1993 r. stanowiło efekt wieloletnich starań przyrodników, m.in. z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”.

O Stawach „Wielikąt”

Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wielikąt” znalazł się kompleks stawów hodowlanych, a także otaczające go tereny pól i łąk. Należy do niego dziewięć większych akwenów o powierzchni 17-40 ha oraz kilkanaście mniejszych. Powierzchnia terenu objętego ochroną w formie zespołu wynosi 636,5 ha. Zbiorniki wodne zajmują z tego 370,5 ha. Niespełna pół kilometra od stawów płynie rzeka Odra. Obszar przecięty jest linią kolejową. Tutejsze tereny sprzyjają wykształceniu się roślinności wodnej. Wzdłuż większości grobli rosną szuwary, wśród których przeważa trzcina pospolita oraz pałka szeroko- i wąskolistna. Do występujących tu roślin należy także kosaciec żółty. Tereny w otoczeniu stawów, a także groble pomiędzy nimi, porastają dęby szypułkowe, klony, brzozy, osiki, topole, graby i olchy. Rosną tu również krzewy, jak bez, tarnina, kalina, czy dzika róża. Do kompleksu stawów przylegają także zadrzewienia olchowe o powierzchni kilku hektarów.

Ptactwo wodne

Głównym bogactwem przyrodniczym tego obszaru jest ptactwo wodne, znajdujące tu doskonałe warunki do bytowania oraz rozrodu. Tereny te zaliczone zostały zresztą do najcenniejszych pod tym względem obszarów Śląska, a wraz z sąsiednim Lasem Tworkowskim stanowią ostoję ptaków, mającą rangę międzynarodową. Włączono je również do sieci Natura 2000. Naliczono tu przeszło 220 gatunków ptaków. Ważną grupę wśród tutejszej awifauny stanowią gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem. Do nich należą orzeł bielik, hełmiatka, bąk, bączek, podgorzałka, kropiatka, brzęczka. Ważną funkcję spełniają tutejsze obszary także jako miejsce odpoczynku ptaków w okresie przelotów. Poznaniu zespołu „Wielikąt” służy ścieżka dydaktyczna o długości 4 km.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 1 głosy)

Region turystyczny: 
Kraina Górnej Odry
Lokalizacja: 
Nad wodą
Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Natura 2000

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Tworków
2.64 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Wodzisław Śląski
4.66 km
Pogrzebień
6.35 km
Gastronomia w pobliżu
Wodzisław Śląski
4.66 km
Tworków
4.95 km
Pogrzebień
6.34 km
Bieńkowice
6.67 km
Wyświetlenia:  16