Uroczysko Buczyna

Miejscowość:
Chorzów
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Pomimo lokalizacji w jednym z najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych rejonów w Polsce, teren ten wyróżnia się dobrze zachowanym siedliskiem leśnym o charakterze zbliżonym do naturalnego. Ma to ogromne znaczenie dla miejskiej bioróżnorodności, stanowiąc dogodny obszar dla bytowania i rozrodu wielu gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Dodatkowo kompleksy leśne w obszarach mocno zurbanizowanych dostarczają ważnych usług ekosystemowych, takich jak zwiększona retencja wody, poprawa jakości powietrza czy regulacja temperatury, zwłaszcza w obszarze miejskich wysp ciepła.

PRZYRODA

W Uroczysku najlepiej wykształconym płatem roślinności jest fragment kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum, zawierający okazałe buki w wieku 120-150 lat. Istotną rolę w opisywanej buczynie odgrywa martwe drewno pod postacią powalonych drzew, kłód jak i stojących, martwych pni. Stwarza dogodne warunki do bytowania wielu gatunków grzybów oraz owadów saproksylicznych - związanych z martwym drewnem.

Obszar ten cechuje się bogatą awifauną leśną – stwierdzono w nim 40 lęgowych gatunków, a łącznie z tego terenu wykazano 58 gatunków ptaków. Dostępność starych drzew, a przede wszystkim drzew dziuplastych, stwarza możliwość gniazdowania takich gatunków jak puszczyk Strix aluco czy muchołówka białoszyja Ficedula albicollis. Na terenie zespołu licznie występują dzięcioły: duży Dendrocopos major, średni D. medius, czarny Dryocopus martius, zielony Picus viridis, zielonosiwy P. canus oraz dzięciołek Dendrocopos minor.

W wyniku szkód górniczych na terenie zespołu powstały dwa zatopiska, chętnie odwiedzane przez czaple siwe Ardea cinerea, kaczki Anas sp. oraz najmniejszego perkoza – perkozka Tachybaptus ruficollis, który w zespole jest gatunkiem lęgowym. Dodatkowo trzcinowiska porastające brzegi zbiorników wodnych są miejscem gniazdowania trzciniaka zwyczajnego Acrocephalus arundinaceus. Liczne podtopienia stanowią dogodne warunki do bytowania i rozrodu wielu gatunków płazów. Dzięki mozaikowatości i malowniczości siedlisk Uroczyska Buczyny, teren ten jest atrakcyjny z puntu widzenia rekreacji pieszej i rowerowej. 

 

Trasa spacerowa wiedzie po Uroczysku Buczyna - lesie bukowym o charakterze zbliżonym do naturalnego z bogatą fauną ptaków, położonym w centrum aglomeracji.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  125
Lokalizacja:

Chorzów
Gmina: Chorzów


Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Zbiornik wodny

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
W pobliżu
Katowice
1.90 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Katowice
3.01 km
Katowice
3.35 km
Katowice
3.49 km
Chorzów
3.64 km
Katowice
3.69 km
Gastronomia w pobliżu
Katowice
1.79 km
Katowice
1.80 km
Katowice
2.50 km