Ruiny zamku w Udorzu

Miejscowość:
Udórz
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Choć z dawnego, średniowiecznego zamku Udórz zostało bardzo niewiele, jest to niewątpliwie jedno z najbardziej tajemniczych miejsc Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Rozwalone fragmenty murów, położone malowniczo w lesie, to pozostałość obiektu, którego geneza oraz osoba fundatora pozostają w sferze domysłów. Jak pokazały badania, budowla ta zapewne nie została ukończona i prace przy jej wznoszeniu przerwano.

Historia zamku

Pozostałości warowni znajdują się nieco na wschód od miejscowości Udórz, na lesistym wzgórzu zwanym Zamczyskiem. Wiemy, że tutejsze wały ziemne to pozostałość grodziska jeszcze z czasów kultury łużyckiej. Nie wiadomo natomiast wiele o początkach średniowiecznej warowni. Przypuszcza się, iż zamek murowany powstał na przełomie XIV i XV w. i został wzniesiony przez ówczesnego dziedzica Udorza, którym był Iwo z Obiechowa, herbu Wieniawa. W latach 1398-1400 sprawował on urząd wielkorządcy krakowskiego, później zaś, w latach 1411-21, starosty ruskiego. Wcześniej zapewne istniały tu jakieś fortyfikacje drewniane. Do naszych czasów, pośród bukowego lasu porastającego wzgórze, zachowały się fragmenty dwóch murowanych ścian. Badania przeprowadzone na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX w. pozwoliły na ustalenie, iż plan budowli miał kształt nieregularnego pięcioboku. Badania archeologiczne dostarczyły przypuszczeń, iż murowany obiekt nie został ukończony i nie wiadomo nawet, czy był zamieszkiwany. Nie ma też żadnych historycznych wzmianek na jego temat. Wiadomo natomiast, iż teren (wraz z murami) w 1581 r. przeszedł z rąk Mikołaja Długosza w ręce Andrzeja Korycińskiego. Dokumenty parafialne, sporządzone w pobliskiej Pilicy w końcu XVIII w., wspominają ogólnikowo o „śladach ruin zameczku”. Do ruin dojść można ze wsi Udórz - znajdują się ok. półtora km od ostatnich zabudowań. Trasa prowadząca do obiektu znakowana jest kolorem czarnym i stanowi fragment dłuższego Szlaku Partyzantów Ziemi Olkuskiej.

Wyświetlenia:  277
Lokalizacja:

Udórz
Gmina: Żarnowiec
Powiat: zawierciański


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska, Śląsk
Lokalizacja: 
W lesie
Kategoria: 
Dziedzictwo kulturowe

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Zamki i pałace

Dostępność Całoroczny pozostały tylko ruiny
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
Wydarzenia w pobliżu
2024-04-09
17.69 km
Jura Krakowsko- Częstochowska, oprócz bogactwa przyrody , obfituje w niezapomniane imprezy i wydarzenia. Sezon turystyczny przed nami . Prezentujemy Kalendarium Wydarzeń Jurajskich na rok 2024 z najważniejszymi propozycjami imprez na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Jurajskich.
W pobliżu
Udórz
1.69 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Gastronomia w pobliżu
Żarnowiec
7.40 km