Bagna nad Białą Przemszą

Miejscowość:
Dąbrowa Górnicza
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Obszar „Bagna nad Białą Przemszą” obejmuje fragment doliny Białej Przemszy wraz z jej otoczeniem, zlokalizowany na obrzeżach Pustyni Błędowskiej. Pod względem przyrodniczym jest to teren o dużym zróżnicowaniu siedlisk, wynikającym z uwarunkowań naturalnych tj. geologii i rzeźby terenu oraz warunków hydrologicznych, a także prowadzonej na tym terenie gospodarki człowieka. Rzeka Biała Przemsza ma tu charakter naturalny – meandruje, wcinając się głęboko w obszar rozległych terenów piaszczystych, i tworzy malownicze zakola, odnogi i rozlewiska. Wody rzeki są przejrzyste a dno piaszczyste. Wypłaszczone dno doliny porastają zbiorowiska wodno-błotne − lasy łęgowe z olszą czarną oraz zbiorowiska szuwarowe − najczęściej szuwary turzycowe Caricetum gracilis, trzcinowe Phragmitetum communis, pałkowe Typhetum latifoliae, mozgowe Phalaridetum arundinaceae, tatarakowe Acoretum calami oraz szuwar kosaćcowy Iridetum pseudacori. Miejscami spotyka się płaty torfowisk przejściowych i niskich. Na udostępnionym do zwiedzania fragmencie torfowiska można zaobserwować zarówno pospolite jak i rzadkie gatunki torfowiskowe – żurawinę błotną Oxycoccus palustris, przygiełkę białą Rhynchospora alba, rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia, modrzewnicę zwyczajną Andromeda polifolia i bagno zwyczajne Ledum palustre.

Ścieżka spacerowa, Bagna nad Białą Przemszą, fot. CDPGS

Bagna nad Białą Przemszą, fot. CDPGS

Infrastruktua turystyczna, Bagna nad Białą Przemszą, fot. CDPGS

Bagna nad Białą Przemszą, fot. CDPGS

W miejscach gdzie koryto rzeki rozcina wydmy śródlądowe jej brzegi mają postać wysokich piaszczystych skarp. Sąsiadujące z rzeką wydmy porastają bory sosnowe. Większość drzewostanów sosnowych ma charakter wtórny, powstała bowiem jako efekt celowych zalesień piasków Pustyni Błędowskiej. Na siedliskach skrajnie suchych nawiązują one do zbiorowisk śródlądowych suchych borów chrobotkowych z ubogą gatunkowo warstwą runa i bardzo silnie rozwiniętą warstwą mszystą tworzoną przez mchy i porosty z dużym udziałem gatunków z rodzaju chrobotek (Cladonia sp.). Na siedliskach umiarkowanie wilgotnych spotyka się płaty suboceanicznego boru świeżego Leucobryo-Pinetum z udziałem borówek – czarnej i brusznicy, a na siedliskach wilgotnych w runie borów pojawia się trzęślica modra. W borach sosnowych można spotkać podlegające ochronie widłaki – jałowcowatego Lycopodium annotinum i goździstego Lycopodium clavatum. W miejscach pozbawionych lasu na piaskach występują płaty muraw szczotlichowych Spergulo vernalis-Corynephoretum z udziałem kępkowej trawy − szczotlichy siwej Corynephorus canescens. Obszar Bagien Błędowskich znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Na trasie udostępnione turystycznie torfowisko przejściowe ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, naturalna meandrująca rzeka oraz siedliska łęgowe i borowe w jej otoczeniu.

 

 

Wyświetlenia:  912
Lokalizacja:

Dąbrowa Górnicza
Gmina: Dąbrowa Górnicza
Powiat: Dąbrowa Górnicza


Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Rzeka

Dostępność Całoroczny
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Dąbrowa Górnicza
0.62 km
Chechło
4.88 km
Sławków
7.03 km
Sławków
7.14 km
Gastronomia w pobliżu
Sławków
6.63 km
Sławków
6.75 km
Wydarzenia w pobliżu
Rabsztyn
2023-04-29
10.99 km
29.04.2023 Zamek Rabsztyn zaprasza na oficjalne otwarcie sezonu!!!
Podzamcze
2023-04-28
14.23 km
Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu zaprasza na Wieczór z Duchami.
Podzamcze
2023-09-15
14.27 km
Znamy już termin Juromanii! Impreza odbędzie się w 3 weekend września. Juromania to coroczne święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, podczas którego w różnych miejscowościach Jury odbywają się imprezy kulturalne, sportowe etc.
Podzamcze
2023-07-15
14.27 km
Impreza cykliczna prezentująca życie codziennego we wczesnosłowiańskim grodzie: prezentacja rzemiosła, obrzędów i obyczajów związanych z początkami powstania państwa polskiego /IX, X w./, pokazy walk, inscenizacje bitew, koncerty zespołów celtyckich. Impreza organizowana na terenie Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu oraz terenach przyległych do Góry Birów.
Podzamcze
2023-08-26
14.27 km
Turniej rycerski, podczas którego zaproszone bractwa z Polski i zagranicy, walczą o tytuł najlepszej drużyny i nagrodę, jaką jest Miecz Kasztelana Zamku Ogrodzienieckiego. Widzowie podczas festynu zobaczą liczne pokazy w konkurencjach kuszniczych, łuczniczych, na ostrza, zapasy rycerskie i inne. Na placu turniejowym znajdą się stragany z kuchnią staropolską oraz warsztaty rzemieślnicze.